Chính Trương

Country :Viet Nam
Language :vietnamien
Note :
Critique littéraire
Variants of the name :Trương Chính
Trương Chính (Critique littéraire)
ISNI :ISNI 0000 0000 8186 7642

Occupations

Auteur du texte6 documents

 • Ga-ri-ban-đi

  ngươì anh hùng áo đỏ

  Material description : 155 p.-[1] portr.
  Edition : Hà nội : Thanh niên , 1977
  Auteur du texte : Hưũ Văn

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35514737c]
 • Hương hoa đât́ nươć

  nghiên cưú, tiêủ luận

  Material description : 307 p.
  Note : Note : Notes bibliogr.
  Edition : Hà nội : Văn học , 1979

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355262548]
 • Nguyêñ Du

  tác phâm̉ và lịch sư ̉văn ba̕n

  Material description : 1041 p.
  Edition : Tp. Hô ̀Chí Minh : Nhà xuât́ ba̕n Thành phô , 2000
  Auteur du texte : Thạch Giang Nguyêñ

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38855348x]
 • Nhưñg bông hoa dại

  phê bình

  Material description : 46 p.
  Edition : Hà Nội : Impr. Thụy Ký , 1941

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35760118v]
 • Sô ̉ tay văn hoá Việt Nam

  Material description : 365 p.
  Edition : Hà nội : Văn hoá , 1978
  Auteur du texte : Ðưć Siêu Ðặng

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34938063x]

Éditeur scientifique2 documents

 • Thơ chư ̃Hán

  In lâǹ thư ́hai
  Material description : 467 p.
  Edition : Tp. Hô ̀Chí Minh : Nhà xuât́ ba̕n Văn học , 1978
  Auteur du texte : Du Nguyêñ (1765-1820)
  Traducteur : Thước Lê

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375187159]
 • Thơ văn

  Material description : 339 p.
  Edition : Hà nội : Văn học , 1983
  Auteur du texte : Công Trư ́ Nguyêñ (1778-1858)

  [catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35590340v]

Pages in data.bnf.fr

Related authors

This page in data.bnf.fr lab

 • This experimenting space presents innovating visualizations of data.bnf.fr data: diagrams, timelines, maps. This data is available and freely usable (Open license), in RDF or JSON.

Sources and references

Sources

 • Sô ̉ tay văn hoá Việt Nam / Trúóng Chính, Ðặng Ðưć Siêu, 1978
 • BN Service vietnamien

Variants of the name

 • Trương Chính
 • Trương Chính (Critique littéraire)

Wikipedia Biography

 • Trường Chinh, (né Đặng Xuân Khu) (1907 - 1988) est un homme politique et théoricien communiste vietnamien.

Closely matched pages