Minh Ðưć

Pays :Viet Nam
Langue :vietnamien
Sexe :masculin
Note :
Écrivain
Autres formes du nom :Hà Minh Ðưć
Hà Minh Ðưć
Ha Minh Duc
ISNI :ISNI 0000 0000 8659 8744

Ses activités

Auteur du texte17 documents

 • Hô ̀Chí Minh

  nhà thơ lơń cu̕a dân tộc

  Description matérielle : 272 p.
  Description : Note : Bibliogr. p. 268-269
  Édition : Hà nội : Nxb Giáo dục , 1995

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37087447f]
 • Ði tìm chân lý nghệ thuật

  Ta'i ba̕n lâǹ thư' 1
  Description matérielle : 359 p.
  Description : Note : Prix littéraire 1999 de l'Association de la littérature du VietNam. - Notes bibliogr.
  Édition : Hà nội : Nhà xuât́ ba̕n Van hoc , 2000

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38914131r]
 • Ký viêt́ vê ̀ chiêń tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa Xã hội

  Description matérielle : 248 p.
  Édition : Hà nội : Quân đội nhân dân , 1980

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34940797f]
 • Một nền văn hoá văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú

  Description matérielle : 1 vol. (277 p.)
  Description : Note : Bibliogr. p. 270-276. - En tête de la page de titre figure : "Viện khoa học xã hội Việt Nam, viện văn học"
  Édition : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2005

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42682501n]
 • Một thời đại trong thi ca

  về phong trào thơ mới 1932-1945

  Tái bản lần thứ nhất có bổ sung
  Description matérielle : 1 vol. (303 p.)
  Édition : Hà nội : Nhà xuât́ ba̕n Đại học quốc gia , 2002

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41169997w]

Éditeur scientifique8 documents

 • Lí luận văn học

  In lâǹ thư ́4
  Description matérielle : 326 p.
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Hà nội : Nhà xuât́ ba̕n Giáo dục , 1997

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37543450d]
 • Lưu Trọng Lư, về tác gia và tác phẩm

  Description matérielle : 1 vol. (459 p.)
  Description : Note : Contient également : "Thư mục nghiên cứu về Lưu Trọng Lư"
  Édition : Hà Nội : Giáo Dục , 2007
  Éditeur scientifique : Nguyễn Văn Thành (critique littéraire)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437905459]
 • Nhìn lại một cuộc cách mạng trong thi ca

  60 năm phong trào thơ mơí

  Description matérielle : 295 p.
  Édition : Tp. Hô ̀Chí Minh : Nhà xuât́ ba̕n Giáo dục , 1993
  Éditeur scientifique : Huy Cận (1919-2005)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37542328q]
 • Thơì gian và nhân chưńg

  hôì ký cưa các nhà báo

  Description matérielle : 392 p.
  Édition : Hà nội : Nxb Chính trị quôć gia , 1994

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37102751t]
 • Thơì gian và nhân chưńg

  hôì ký cu̕a các nhà báo

  Description matérielle : 392 p.
  Édition : Hà nội : Nhà xuât́ ba̕n Chính trị quôć gia , 1994

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375367006]

Préfacier2 documents

 • Thơ

  Description matérielle : 679 p.
  Édition : Hà nội : Nhà xuất ba̕n Giáo Dục , 1994
  Auteur du texte : Tô ́ Hữu (1920-2002)

  disponible en Haut de Jardin

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374981301]
 • Nưả chưǹg xuân

  tiêủ thuyêt́

  Description matérielle : 256 p. couv. ill.
  Édition : Hà nội : Ðại học và giáo dục chuyên nghiệp , 1988
  Auteur du texte : Khái Hưng (1896-1947)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35457334m]

Directeur de publication1 document

 • Nhà văn nói vê ̀tác phâm̉

  Description matérielle : 160 p.
  Édition : Hà nội : Văn học , 1994

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35803136f]

Auteur ou responsable intellectuel9 documents

Documents à propos de cet auteur

Documents à propos de l'auteur Minh Ðưć Hà

Pages dans data.bnf.fr

Auteurs reliés

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

 • Tác phâm̉ văn của Chủ tịch Hô ̀ Chí Minh / Hà Minh Ðưć ; tựa của Giáo sư Viện sĩ Nguyêñ Khánh Toàn, 1985

Autres formes du nom

 • Hà Minh Ðưć
 • Hà Minh Ðưć
 • Ha Minh Duc

Pages équivalentes