Trâǹ Trọng Nguyêñ

Pays :Viet Nam
Langue :vietnamien
Note :
Écologiste
Autres formes du nom :Nguyêñ Trâǹ Trọng
Trọng Nguyêñ Trâǹ
Nguyêñ Trâǹ Trọng

Ses activités

Auteur du texte2 documents

 • Nhưñg vâń đê ̀ vê ̀ công tác cải tạo và xây dựng nông nghiệp ơ ̉ các tỉnh phía Nam

  Description matérielle : 355 p.
  Édition : Hà nội : Nông nghiệp , 1980

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350797567]
 • Phát triên̉ cây hoa màu lương thực ơ ̉ Việt Nam

  Description matérielle : 175 p.
  Édition : Tp Hô ̀Chí Minh : Nông nghiệp , 1982

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350791259]

Pages dans data.bnf.fr

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

 • Phát triên̉ cây hoa màu lương thực ơ ̉ Việt Nam / Nguyêñ Trâǹ Trọng, 1982
 • BN Service vietnamien : 1ère forme rejetée : usage possible mais peu rencontré

Autres formes du nom

 • Nguyêñ Trâǹ Trọng
 • Trọng Nguyêñ Trâǹ
 • Nguyêñ Trâǹ Trọng

Pages équivalentes