Ðại Doãn Phan

Pays :Viet Nam
Langue :vietnamien
Note :
Historien
Autres formes du nom :Phan Ðại Doãn
Phan Ðại Doãn
ISNI :ISNI 0000 0000 6306 1290

Ses activités

Auteur du texte6 documents

 • Chiêń thăńg Bạch Ðăǹg 938 và 1288

  Description matérielle : 159 p.
  Description : Note : Bibliogr. p. 154-159
  Édition : Hà nội : Quân đội nhân dân , 1988
  Auteur du texte : Quang Ngọc Nguyêñ, Huy Lê Phan (1934-2018)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356107963]
 • Khơỉ nghĩa Lam Sơn

  1418-1427

  3e éd. corrigée
  Description matérielle : 561 p.-[6] de pl.
  Description : Note : Bibliogr. p. 546-554
  Édition : Hà nội : Khoa học xã hội , 1977
  Auteur du texte : Huy Lê Phan (1934-2018)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35465450v]
 • Làng Việt Nam

  một sô ́ vâń đê ̀ kinh tê ́-xã hội

  Description matérielle : 126 p.
  Description : Note : Bibliogr. p. 123-126
  Édition : Thành phô ́ Hô ̀ Chí Minh : Khoa học xã hội : Mũi Cà mau , 1992

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35579884m]
 • Làng xã Việt Nam

  một số vấn đề kinh tế văn hóa xã hội

  Xuất bản lần thứ 3
  Description matérielle : 1 vol. (279 p.)
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2001

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43848897f]
 • Nhưñg bàn tay tài hoa của cha ông

  Description matérielle : 129 p.-[2] de pl.
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Thành phô ́ Hô ̀ Chí Minh : Giáo dục , 1990
  Auteur du texte : Quang Ngọc Nguyêñ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366627675]

Préfacier1 document

 • Văn bia thời Lê xứ Kinh Bá̆c và sự phản ánh sinh hoạt làng xã

  Description matérielle : 1 vol. (695 p.)
  Description : Note : Contient le synopsis en français. - Contient également des caractères chinois. - Texte en vietnamien est suivi de sa traduction intégrale en anglais. - La page de couv. porte en plus : "Viện Cao học thực hành ; Viện Nghiên cứu Hán Nôm ; Viện Viễn Đông Bác Cổ". - Bibliogr. p. 673-693
  Édition : Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2003
  Auteur du texte : Thị Thùy Vinh Phạm
  Préfacier : Philippe Papin

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42667072k]

Éditeur scientifique1 document

 • Sô ̉ tay nhân vật lịch sư ̉ Việt Nam

  Description matérielle : 196 p.
  Édition : Thành phô ́ Hô ̀ Chí Minh : Giáo dục , 1990

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35681509g]

Pages dans data.bnf.fr

Auteurs reliés

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

 • Khơỉ nghĩa Lam Sơn : 1418-1427 / Phan Huy Lê, Phan Ðại Doãn, 1977

Autres formes du nom

 • Phan Ðại Doãn
 • Phan Ðại Doãn

Pages équivalentes