Zhuang lin Hu

Pays :Chine
Langue :chinois
Sexe :masculin
Note :
Linguiste
Autres formes du nom :壮麟 胡
Zhuanglin Hu
Chuang-lin Hu

Documents à propos de cet auteur

Documents à propos de l'auteur Zhuang lin Hu

Pages dans data.bnf.fr

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

  • Documents de cet auteur : Yu yan yan jiu yu wai yu jiao xue : zhu he hu zhuang lin jiao shou 80 dan chen xue shu lun wen ji / qian jun zhu bian, 2012
  • Ouvrages de reference : Lc Authorities (2013-03-05)
  • Catalogues de la BnF : BnF Service chinois, 2013-03-05

Autres formes du nom

  • 壮麟 胡
  • Zhuanglin Hu
  • Chuang-lin Hu

Pages équivalentes