Antoni Czubiński

Pays :Pologne
Langue :polonais
Note :
Historien, spécialiste du mouvement ouvrier polonais
ISNI :ISNI 0000 0001 0901 9929

Ses activités

Rédacteur22 documents

 • Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871-1945

  referaty i komunikaty wygłoszone w czasie sympozjum w Poznaniu 24-25 XI 1980

  Description matérielle : 373 p.
  Description : Note : Table des matières en allemand. - Notes bibliogr.
  Édition : Poznań : UAM , 1982

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35619986h]
 • Poje̜cia Volk i Nation w historii Niemiec

  materiały z sesji naukowej

  Description matérielle : 272 p.
  Description : Note : Résuméet table de matières en allemand. - Notes bibliogr
  Édition : Poznań : UAM , 1980

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356189550]
 • Polska - NRD

  20 [dwadzieścia] lat przyjaźni i współpracy, praca zbiorowa [Sesja naukowa, 8-9 czerwca 1970r.]

  Description matérielle : 126-[1] p. multigr.
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Poznań : UAM , 1971
  Auteur du texte : Zakład historii Niemiec. Poznań, Pologne

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35324922r]
 • Powstanie i rozwój NRD

  Description matérielle : 20m-[1] p.
  Description : Note : Communications en polonais et allemand. Notes bibliogr.
  Édition : Poznań : UAM , 1976
  Auteur du texte : Sesja naukowa z okazji dwudziestej piątej rocznicy proklamowania Niemieckiej Republiki Demokratycznej (1974 ; Poznań, Pologne)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353249384]
 • Problemy metodologiczne dziejów Niemiec

  materiały z Sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład historii Niemiec IH [Instytutu historii] UAM w dniach 21-22.IX.1977 r.

  Description matérielle : 203 p.
  Description : Note : La vedette d'après la p. 5. Notes bibliogr.
  Édition : Poznań : UAM , 1978
  Auteur du texte : Konferencja naukowa poświe̡cona problemom metodologicznym dziejów Niemiec (1977 ; Poznań, Pologne)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353249500]

Éditeur scientifique9 documents

 • Faszyzm niemiecki z perspektywy półwiecza

  materiały i studia

  Description matérielle : 362 p.
  Description : Note : Notes bibliogr.. - Table des matières en allemand
  Édition : Poznań : UAM , 1985

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37016970n]
 • Józef Piłsudski i jego legenda

  Description matérielle : 141 p.
  Description : Note : Contient les communications prononcées au symposium organisé par Institut d'histoire de l'Université de Poznań en mai 1985, consacré à Józef Piłsudski. - Notes bibliogr.. - Index
  Édition : Warszawa : Polskie Wydawnictwo Naukowe , 1988

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35020084b]
 • Polacy i Niemcy

  dziesie̜ć wieków sa̜siedztwa

  Description matérielle : 469 p.-[1] f. portr.
  Description : Note : Bibliogr. des oeuvres de J. Pajewski p. 18-29
  Édition : Warszawa : Państwowe wyd. naukowe , 1987

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35516586h]
 • Polska, Niemcy, Europa

  studia z dziejów myśli politycznej i stosunków mie̡dzynarodowych, praca zbiorowa [Profesorowi doktorowi Januszowi Pajewskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin]

  Description matérielle : 649 p.
  Description : Note : Articles en polonais, allemand et français. Notes bibliogr.
  Édition : Poznań : UAM , 1977

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353249442]
 • PRL-RFN

  blaski i cienie procesu normalizacji wzajemnych stosunków, 1972-1987

  Description matérielle : 282 p.-[8] p. de pl.
  Description : Note : Bibliogr. p. 275-282.
  Édition : Poznań : Instytut Zachodni , 1988

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35458811k]

Auteur du texte6 documents

 • Komunistyczna Partia Polski 1918-1938

  zarys historii

  Description matérielle : 283 p.
  Description : Note : Bibliogr. p. 275-281
  Édition : Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1985

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34988176k]
 • Najnowsze dzieje Polski

  1914-1983

  Description matérielle : 461 p.-pl.
  Description : Note : Bibliogr. p. 415-427. Index
  Édition : Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe , 1987

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35071612d]
 • Powstanie wielkopolskie, 1918-1919

  zarys dziejów

  Description matérielle : 547 p. : ill., couv. ill.
  Description : Note : Index. Résumé en allemand́
  Édition : Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1983
  Autre auteur du texte : Benon Miśkiewicz

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348063535]
 • Spory o historię, prawdę i o nas

  Description matérielle : 1 vol. (292 p.)
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Poznań : Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk , 2011
  Éditeur scientifique : Stanisław Sierpowski

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426969833]
 • Walka Józefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921

  Description matérielle : 443 s.
  Description : Note : Bibliogr. p. 419-439
  Édition : Toruń : Wydawn. Adam Marszałek , 2002

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391462389]

Pages dans data.bnf.fr

Auteurs reliés

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

 • Komunistyczna Partia Polski / Antoni Czubiński, 1985

Pages équivalentes