Văn Lâm Chư ̃ - Directeur de publication

Tout (1 Documents)
 • Ảnh hươn̉g của các yêú tô ́truyêǹ thôńg đôí vơí tô ̉chưć sản xuât́ nông nghiệp

  kinh nghiệm lịch sư ̉ơ ̉nông thôn đôǹg băǹg Băć bộ tư ̀giưã thê ́kỷ XIX

  Description matérielle : 301 p.
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Hà nội : Khoa học xã hội , 1991
  Auteur du texte : Viện kinh tê ́ học. Vietnam
  Directeur de publication : Văn Lâm Chư ̃
  Éditeur scientifique : Viện Khoa học xã hội. Vietnam

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35745597w]
Tout (1 Documents)