Thị Ngọc Trang Bùi - Auteur du texte

Tout (1 Documents)
 • Lăng Ta̕ quân Lê Văn Duyệt

  nghệ thuật kiêń trúc, trang trí, lê ̃hội

  Description matérielle : 161 p.
  Description : Note : Bibliogr. p. 143-161
  Édition : Tp. Hô ̀Chí Minh : Thành phô ́ , 1995
  Auteur du texte : Thị Ngọc Trang Bùi

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37654782g]
Tout (1 Documents)