Stefan Maria Kuczyński (1904-1985)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : 21-09-1904
Death : 01-06-1985
Note :
Historien
Variants of the name : Stefan Marian Kuczyński (1904-1985)
Stefan Marja Kuczynski (1904-1985)
Stefan Maria Koutchinskii (1904-1985)
Włodzimierz Bart (1904-1985)

Activities of Stefan Maria Kuczyński (1904-1985) (10 resources in data.bnf.fr)

Textual works (9)

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
Litwin i Andegawenka
Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413 with Stefan Maria Kuczyński (1904-1985) as Préfacier
Stefan M. Kuczyński. Studia z dziejów Europy Wschodniej X-XVII w
Lata wojny trzynastoletniej w "Rocznikach, czyli Kronikach" inaczej "Historii polskiej" Jana Długosza 1454-1466
Stefan M. Kuczyński. Rzeczywistość historyczna w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza
Stefan M. Kuczyński. Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w latach 1409-1411
Śląsk Dolny w druga̡ rocznice̡ powrotu do Polski, 1945-1947
Stefan Marja Kuczyński. Ziemie czernihowskosiewierskie pod rządami Litwy... [Przedmowa... Oskara Haleckiego.]

Mixed works (1)

Król Jagiełło ok. 1351-1434

See also