Huy Cận (1919-2005)

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 31-05-1919
Death : 2005
Note :
Poète
Variants of the name : Huy Cận Cù (1919-2005)
Cù Huy Cận (1919-2005)

Activities of Huy Cận (1919-2005) (19 resources in data.bnf.fr)

Textual works (17)

Le temps des passages
Tides of the Oriental Sea
Tình khúc mùa xuân with Huy Cận (1919-2005) as Préfacier
La culture vietnamienne
Các vùng văn hoá Việt Nam with Huy Cận (1919-2005) as Éditeur scientifique
Lưa̕ thiêng
Suy nghĩ vê ̀ba̕n săć văn hoá dân tộc
Marées de la mer Orientale
Marées de la mer orientale
Nhìn lại một cuộc cách mạng trong thi ca with Huy Cận (1919-2005) as Éditeur scientifique
Chim làm ra gió
Ngôi nhà giưã năńg
Ngày hằng só̂ng, ngày hằng thơ
Chié̂n trường gần đé̂n chié̂n trường xa
Kinh cầu tụ ̛...
Lủa̛ thiêng
Lưa̕ thiêng

Mixed works (2)

Văn học Việt Nam thê ́ kỷ XX
Culture et politique culturelle en République socialiste du Việt-Nam

Documents about Huy Cận (1919-2005) (3 resources in data.bnf.fr)

Livres (2)

Hôi ̀ ký song đôi
Xuân Diệu, Huy Cận

Films, vidéos (1)

Les acteurs de la création 3

See also