Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982)

Country : Turquie
Language : turc
Gender : masculin
Birth : 12-01-1900
Death : 25-08-1982
Note :
Spécialiste de la littérature turque d'inspiration mystique. - A publié de nombreux textes sur l'Islam (ordres mystiques, soufisme)
ISNI : ISNI 0000 0001 0937 3813

Activities of Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) (42 resources in data.bnf.fr)

Textual works (36)

Mevlâna müzesi Abdülbâkî Gölpınarlı kütüphanesi yazma kitaplar kataloğu with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Mevlâna müzesi müzelik yazma kitaplar kataloğu with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Mevlâna müzesi yazmalar kataloğu IV with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Dîvân-ı kebîr with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Fuzûlî dîvânI with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Mesnevî tercemesi ve şerhi
Tarih boyunca Islâm mezhebleri ve Şîîlik
Tasavvuf'tan dilimize geçen deyimler ve atasözleri
Ibtidâ-nâme with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Translator
Pir Sultan Abdal
Hurûfîlik metinleri kataloğu
Mevlânâ müzesi yazmalar kataloğu
Yunus Emre with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Mevlânâ müzesi yazmalar kataloğu
Mevlânâ Muzesi Yazmalar Kataloğu
Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin
Risâlat al-Nushiyya ve Divân with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Yedi meclis with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Translator
Mevlânâ Celâleddin
Alevî-Bektâşî nefesleri with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Yunus Emre ve tasavvuf
Fuzûlî dîvânı with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Fuzûlî dîvâni, ön-söz, gazeller, terkipler, kıt'alar, rubâîler, lûgatçe, indeks, fihrist... Hazırlıyan : Abdülbaki Gölpınarlı with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Şeyh Seyyid Gaybî oğlu Şeyh Seyyid Huseyn'in "Fütüvvet-nâme"si
Divan şiiri
Dîvân-ı kebîr with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Nail-i Kadim
Naili-i Kadim
Nesimi - Usuli - Ruhi
Mevlânâ' dan sonra mevlevîlik with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Mevlânâ Celâleddin
Yunus Emre divanı Cilt 2-3 with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Yunus Emre divanı Cilt 1-2
Oniki imam

Mixed works (6)

Şeyh Galib
Sımavna Kadısıoğlu S̡eyh Bedreddin manâkıbı with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Menakıb-ı Hacı Bektâş Velî with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Mevlânâ Celâleddin
Fuzûli divanı with Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982) as Editor
Yunus Emre

See also