Ryszard Łużny (1927-1989)

Pays :Pologne
Langue :polonais
Naissance :1927
Mort :1989
ISNI :ISNI 0000 0000 8105 4449

Ses activités

Éditeur scientifique6 documents

 • Chrześcijański Wschód a kultura polska

  studia

  Description matérielle : 1 vol. (389 p.)
  Description : Note : Résumé en allemand. - Notes bibliogr.. - Index
  Édition : Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 1989
  Éditeur scientifique : Katolicki uniwersytet lubelski Jana Pawła II

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45540047h]
 • Dzieło chrystianzacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy

  Description matérielle : 243 p.
  Description : Note : Résumés en russe
  Édition : Lublin : Wyd. KUL , 1988
  Auteur du texte : Polski instytut kultury chrześcijańskiej. Rome

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35528978p]
 • Prace historycznoliterackie 49

  O poezji rosyjskiej

  od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej = De Russorum poesi inde ab litterarum primordiis usque ad nostram aetatem excluta

  Description matérielle : 107 p.
  Description : Note : Textes en polonais et en russe
  Édition : Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1986
  Auteur du texte : Uniwersytet Jagielloński. Cracovie, Pologne

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354681931]
 • Prace komisji wschodnioeuropejskiej

  Description matérielle : 1 vol. (232 p.)
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Kraków : Polska akademia umieję̜tności , 1997
  Éditeur scientifique : Andrzej A. Zie̜ba

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42795483n]
 • Słowo o bogu i człowieku

  myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej

  Description matérielle : 1 vol. (291 p.)
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Kraków : Polska akademia umieję̜tności , 1995

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427955023]

Rédacteur4 documents

 • Dzieje Lubelszczyzny 6. - Cze̜ść 2

  Mie̜dzy wschodem a zachodem

  piśmiennictwo pogranicza

  Description matérielle : 356 p.
  Édition : Warszawa : PWN , 1991
  Rédacteur : Stefan Nieznanowski
  Auteur du texte : Lubelskie towarzystwo naukowe

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355035152]
 • O poezji rosyjskiej od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej Cze̜ść II

  materiały z sesji naukowej "Dziesie̜ć wieków rozwoju form wypowiedzi poetyckiej w literaturze rosyjskiej", Kraków, dnia 12-14 stycznia 1979 r.

  Description matérielle : 239 p.
  Description : Note : Textes et résumés en polonais et en russe
  Édition : Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1984
  Éditeur scientifique : Uniwersytet Jagielloński. Cracovie, Pologne

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35464152g]
 • Polacy w życiu kulturalnym Rosji

  praca zbiorowa

  Description matérielle : 152 p.
  Description : Note : Notes bibliogr. - Index
  Édition : Wrocław : Zakład narodowy im. Ossolińskich , 1986

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349348248]
 • Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce

  praca zbiorowa

  Description matérielle : 154 p.
  Description : Note : Résumés en anglais en fin de chapitres. Notes bibliogr. Index
  Édition : Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład narodowy imienia Ossolińskich : wyd. Polskiej Akademii nauk , 1976
  Auteur du texte : Polska akademia nauk. Oddział. Cracovie, Pologne

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35290043j]

Pages dans data.bnf.fr

Auteurs reliés

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

 • Documents de cet auteur : Polacy w życiu kulturalnym Rosji / pod red. R. Łużnego, 1986
 • Ouvrages de reference : NUKAT (2018-07-06)
 • Catalogues de la BnF : BnF Service polonais, 2018-07-06

Pages équivalentes