Gysbert Tysens (16..-17..)

Country : Pays-Bas avant 1830
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : 16..
Death : 17..
Note :
Auteur dramatique
Variants of the name : J.K.Rotterd'r (16..-17..)
Gijsbert Tysens (16..-17..)
Philadelphus (16..-17..)
ISNI : ISNI 0000 0001 2308 0363

Activities of Gysbert Tysens (16..-17..) (41 resources in data.bnf.fr)

Textual works (38)

Byschriften in poëzy. - [1]
Ballingschap van het Parysche Parlement, of de Fransche regtsgeleerdheid tot het A. B. C. verwezen. Blyspel door een liefhebber
De Nieuwe Tarquin, zinryk blyspel. Uyt het fransch (van J. J. Bell) in nederduitsche vaerzen nagevolgt (door G. Tysens) with Gysbert Tysens (16..-17..) as Traducteur
Arlequin jansenist, of Berisping van de Geleerde vrouw with Gysbert Tysens (16..-17..) as Traducteur
De Geleerde vrouw, of der Jansenisten godgeleertheid vervallen tot het spinnewiel with Gysbert Tysens (16..-17..) as Traducteur
Hollands Arcadia, of de Vermaarde rivier den Amstel
Doctor Hans gepromoveert tot de narrekap van Esculapius op het uilebord van Mercurius
De Belaghelyke intekenaars, of de Nieuwe inventie der boekverkopers, blyspel
Schrokhart Slingerbeen in zyn eigen strikken verstrikt, of de Worgende Kakus aan den koopbrief van een huis
Klearchus dwingeland van Heraklea, treurspel door G. Tysens
Cartouche, of de Róvers, blyspel... with Gysbert Tysens (16..-17..) as Traducteur
Het Léven der dobbelaars in de Elizeesze velden, blyspel, zynde't vyfde Maandelyks berigt van den onderaardssen Parnas, of Tóneelspélen uit de andere wéreld... voor de maand Mei, door G. Tysens
Op de afbeeldingen en beschryvinge der fonteinen in den Doolhof tot Versailles. - [1]
Cartouche, of de Róvers, blyspel... with Gysbert Tysens (16..-17..) as Traducteur
Johanna Gray en Maria, koninginnen van Engeland, blyspel, zynde't vierde Maandelyks berigt van den onderaardssen Parnas, of Tóneelspélen uit de andere wéreld... voor de maand April, door G. Tysens
Maandelyks berigt van den onderaardssen Parnas, of Tóneelspélen uit de andere wereld, behelzende allerhande voorvallen en geschiedeniszen van hoge en lage staatsperzonen. Eerste [-derde] deel, voor de maand January [-Maart], vertónende... [een] blyspel door G. Tysens
't Doolhof te Versailles... with Gysbert Tysens (16..-17..) as Traducteur
Cartouche, of de Róvers, blyspel... with Gysbert Tysens (16..-17..) as Traducteur
Romulus, treurspel vertaald uit' t frans van den Heer Houdart de La Motte, door G. Tysens with Gysbert Tysens (16..-17..) as Traducteur
Maria de Medicis en háre gunsteling Concino Concini, marquies d'Ancré ["sic"], blyspel, zynde't zesde Maandelyks berigt van den onderaardssen Parnas, of Tóneelspélen uit de andere wéreld... voor de maand Juny, door G. Tysens
Op den Verliefden poëet van den heer D. Buysero. - [1]
De Gevlugte verliefden met de Turksse kwakzalver, blyspel door G. Tysens
De Windhandel, of Bubbles compagnien, blyspel
Theagenes en Kariklea, of de triomférende kuisheid, treurspel door G. T.
Bassianus Varius Heliogabalus, of de Uitterste proef der standvastige liefde, treurspel door G. Tysens
De Windhandel, of Bubbles compagnien, blyspel
De Bedriegelyke actionist, of de Nagthandelaars, zynde het vervolg op den Windhandel, blyspel
Quinquenpeaux Bombario, of Roskam voor de dolle actionisten
De Actionisten reisvaardig naar Vianen, of't Uiteinde der windnegotie
De Woedende liefde, of Gestrafte moord-zugt, treurspel door G. Tysens
De Onbekende mede-minnares, of de Rampsalige minne-list, treurspel door G. Tysens
Cartouche, of de Roovers with Gysbert Tysens (16..-17..) as Traducteur
De Weergadeloze bedrieger ontmaskerd, of de Valsche boekhandelaar in zyn aard en weezen ontdekt, blyspel
De Uitvaart en testament van den hoofd-bedrieger Schrokhart Slingerpoot, blyspel
Mercurius koolverkooper in de Quinquanpoix en oogmeester onder de actionisten
Merkurius onder de actionisten, of Quinquenpoix in allarm over't daalen van de Zuidzee acties
De Verwarde hedendaagse loteryhandel, blyspel
Merkurius onder de actionisten, of Quinquenpoix in allarm over't daalen van de Zuidzee acties

Mixed works (3)

Hollands tempe verherelykt
Apollo's marsdrager
Spiegel van Amsterdams zomervreugd

See also