Gia Khánh Ðinh

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Note :
Folkloriste. - Professeur à l'Université de Hà nội (en 1988)
Variants of the name : Ðinh Gia Khánh
Ðinh Gia Khánh
ISNI : ISNI 0000 0000 6360 7468

Activities of Gia Khánh Ðinh (91 resources in data.bnf.fr)

Textual works (87)

Tác phâm̉ được tặng Giải thưởng Hô ̀ Chi ́ Minh
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 37
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 15
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 16
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 3
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 28
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 26
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 30
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 14
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 24
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 22
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 17
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 29
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 42
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 38
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 5
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 21
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 9
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 12
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 20
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 4
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 23
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 36
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 1
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 18
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 33
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 7
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 11
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 2
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 6
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 27
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 13
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 8
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 35
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 10
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 41
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 25
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 40
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 31
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 34
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 19
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 32
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 39
L'Univers des "Truyện nôm"
Văn học dân gian Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Éditeur scientifique
Thơ văn with Gia Khánh Ðinh as Éditeur scientifique
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 34 with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 8A with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 19 with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 22 with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 27 with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam tập 5 with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Các vùng văn hoá Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Éditeur scientifique
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Văn hóa dân gian Việt Nam trong bôi ́ cảnh Đông Nam Á
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam 14A with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Việt-hán tự điên̉ with Gia Khánh Ðinh as Rédacteur
Tư ̀ điên̉ Việt Hán with Gia Khánh Ðinh as Éditeur scientifique
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Trên đươǹg tìm hiêủ văn hóa dân gian
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Truyện hay nươć Việt with Gia Khánh Ðinh as Éditeur scientifique
Ca dao Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Éditeur scientifique
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam 1 with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Tôn̉g tập Văn học Việt Nam with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Văn học dân gian
Ðiên̉ cô ́ văn học with Gia Khánh Ðinh as Rédacteur
Văn học dân gian
Việt điện u linh with Gia Khánh Ðinh as Éditeur scientifique
Văn học cổ Việt Nam
Lĩnh nam chích quái... with Gia Khánh Ðinh as Traducteur
Điển cố with Gia Khánh Ðinh as Rédacteur

Mixed works (4)

Tôn̉g tập văn học dân gian ngươi ̀ Việt
Tôn̉g tập văn học Việt Nam
Lê ̃ hội truyêǹ thôńg trong đơì sôńg xã hội hiện đại with Gia Khánh Ðinh as Directeur de publication
Ðịa chí văn hóa dân gian Thăng Long-đông đô-Hà nội

See also