Ðăng Thục Nguyêñ

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Note :
Professeur de lettres à l'Université de Saigon (avant 1975)
Variants of the name : Nguyêñ Ðăng Thục
Nguyêñ Ðăng Thục
Nguyên Ðâng Thuc
ISNI : ISNI 0000 0000 6305 6272

Activities of Ðăng Thục Nguyêñ (14 resources in data.bnf.fr)

Textual works (13)

Phật Giáo Việt Nam
Thiêǹ học Trâǹ Thái Tông
Lịch sư ̕tư tươ̛n̕g Việt Nam
Tinh thâǹ khoa học đạo học
Thê ́ giơí thi ca Nguyêñ Du
Thiêǹ của Vạn Hạnh
Thiêǹ học Việt Nam
Democracy in traditional Vienamese society
Văn chương chữ nôm trong bộ khởi thảo văn-học sử Việt-Nam with Ðăng Thục Nguyêñ as Author of introduction, etc.,
Triết lý nhân sinh của Nguyễn Công Trú ̛. - [1]
The Origins of the Vietnamese people
Triêt́ lý đôí chiêú
Thiêǹ học Trâǹ Thái Tông

Mixed works (1)

Phong tục Têt́ Việt Nam và các lân bang

See also