Đặng Vũ Khiê̂u

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Note :
Philosophe. - Sociologue
Variants of the name : Vũ Khiêu Đặng
Đặng Vũ Khiêu
ISNI : ISNI 0000 0000 8179 1174

Activities of Đặng Vũ Khiê̂u (16 resources in data.bnf.fr)

Textual works (16)

Hồ Chí Minh, ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam
Văn hiến Quảng Ngãi with Đặng Vũ Khiê̂u as Éditeur scientifique
Tác phâm̉ được tặng Giải thưởng Hô ̀ Chi ́ Minh
Phạm Tuấn Tài
Văn hiêń Thăng Long
Bàn về văn hiến Việt Nam
Bàn về văn hiến Việt Nam tuyển 1
Nho giáo và đạo đưć
Nho giáo và gia đình
Tư tươn̕g đạo đưć Hô ̀Chí Minh with Đặng Vũ Khiê̂u as Éditeur scientifique
Phương pháp luận vê ̀vai trò của văn hoá trong phát triên̉ with Đặng Vũ Khiê̂u as Directeur de publication
Góp phâǹ nghiên cưú cách mạng tư tươn̉g và văn hoá
Ngươì trí thưć Việt Nam qua các chạ̌ng đươǹg lịch sư ̉
Thơ with Đặng Vũ Khiê̂u as Éditeur scientifique
Con ngươì mơí Việt Nam và sư ́ mệnh quang vinh của văn nghệ
Mâý vâń đê ̀ vê ̀ đạo đưć cách mạng

See also