Thu Hoạch Kiêù

Pays :Viet Nam
Langue :vietnamien
Autres formes du nom :Kiêù Thu Hoạch
Kiêù Thu Hoạch
ISNI :ISNI 0000 0000 7831 5273

Ses activités

Contributeur4 documents

 • Tôn̉g tập văn học dân gian ngươi ̀̀Việt tập 1

  trọn bộ 19 tập, tục ngữ

  Description matérielle : 795 p.
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Hà nội : Khoa học xã hội , 2002
  Auteur ou responsable intellectuel (autre) : Ðưć Diệu Nguyêñ
  Auteur ou responsable intellectuel : Xuân Kính Nguyêñ
  Contributeur : Chi ́ Quê ́ Lê, Ðưć Ngôn Trâǹ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399275250]
 • Tôn̉g tập văn học dân gian ngươi ̀̀Việt tập 16, quyên̉ thượng, quyên̉ hạ

  trọn bộ 19 tập, ca dao, tiǹh yêu lưá đôi

  Description matérielle : 2 vol. (1047-847 p.)
  Description : Note : Index
  Édition : Hà nội : Khoa học xã hội , 2002
  Auteur ou responsable intellectuel (autre) : Ðưć Diệu Nguyêñ
  Auteur ou responsable intellectuel : Xuân Kính Nguyêñ
  Contributeur : Chi ́ Quê ́ Lê, Ðưć Ngôn Trâǹ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39928129h]
 • Tôn̉g tập văn học dân gian ngươi ̀̀Việt tập 2

  trọn bộ 19 tập, tục ngữ (tiêṕ theo)

  Description matérielle : 864 p.
  Description : Note : Bibliogr. p. 863-864
  Édition : Hà nội : Khoa học xã hội , 2002
  Auteur ou responsable intellectuel (autre) : Ðưć Diệu Nguyêñ
  Auteur ou responsable intellectuel : Xuân Kính Nguyêñ
  Contributeur : Chi ́ Quê ́ Lê, Ðưć Ngôn Trâǹ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399281014]
 • Tôn̉g tập văn học dân gian ngươi ̀̀Việt tập 15

  trọn bộ 19 tập, ca dao

  Description matérielle : 1174 p.
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Hà nội : Khoa học xã hội , 2002
  Auteur ou responsable intellectuel (autre) : Ðưć Diệu Nguyêñ
  Auteur ou responsable intellectuel : Xuân Kính Nguyêñ
  Contributeur : Chi ́ Quê ́ Lê, Ðưć Ngôn Trâǹ

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399281165]

Auteur du texte2 documents

 • Giai thoại văn học Việt Nam

  2e éd. corrigée
  Description matérielle : 315 p.
  Édition : Hà nội : Văn học , 1988
  Éditeur scientifique : Ngọc Phách Hoàng (1896-1973)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35528596h]
 • Truyện Nôm

  nguôǹ gôć và bản chât́ thê ̉ loại

  Description matérielle : 266 p.
  Édition : Hà nội : Khoa học xã hội , 1992
  Éditeur scientifique : Viện văn hóa dân gian. Vietnam

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35679600c]

Traducteur1 document

 • Hoàng Lê nhât́ thôńg chí

  tiêủ thuyêt́ lịch sư ̉

  In lâǹ thư ́ ba có sưả chưã
  Description matérielle : 2 vol. (214, 240 p.)
  Édition : Hà nội : Văn học , 1984
  Traducteur : Ðưć Vân Nguyêñ
  Auteur du texte : Ngô Gia Văn Phái

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35607210n]

Pages dans data.bnf.fr

Auteurs reliés

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

 • Documents de cet auteur : Giai thoại văn học Việt Nam / Hoàng Ngọc Phách, Kiêù Thu Hoạch sưu tâm̀, biên soạn, 1988
 • Ouvrages de reference : LCNA, 1990
 • Catalogues de la BnF : BN Service vietnamien

Autres formes du nom

 • Kiêù Thu Hoạch
 • Kiêù Thu Hoạch

Pages équivalentes