Dzêńh Hô ̀ (1916-1991)

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 1916
Death : 1991
Note :
Nom d'état civil : Hà Triệu Anh. - Romancier. - Poète
Field : Littératures
Variants of the name : Hô ̀ Dzêńh (1916-1991)
Hô ̀ Dzêńh (1916-1991)
Lưu Thị Hạnh (1916-1991)

Activities of Dzêńh Hô ̀ (1916-1991) (14 resources in data.bnf.fr)

Textual works (14)

Quê ngoại
Quyển truyện không tên
Quê ngoại II
Tác phâm̉ chọn lọc
Một truyên tình 15 năm về truớc̛
Một cuộc hành trình nguy híêm
Chân tròi̛ Cũ
Một truyện tình 15 năm về truớc̛
Quê ngoại
Chân trời cũ
Nhũn̛g vành khăn trắng
Dĩ vãng
Một chuyên tình 15 năm về truớc̛
Quê ngoại

Documents about Dzêńh Hô ̀ (1916-1991) (1 resources in data.bnf.fr)

Livres (1)

Thi sĩ Hô ̀ Dzêńh

See also