Phương Lựu : pseudonyme individuel

Pays :Viet Nam
Langue :vietnamien
Note :
Critique littéraire
ISNI :ISNI 0000 0000 2353 4938

Ses activités

Auteur du texte5 documents

 • Góp phầǹ xác lập hệ thôńg quan niệm văn học trung đại Việt Nam

  Description matérielle : 319 p.
  Description : Note : Bibliogr. p. 304-119
  Édition : Tp. Hô ̀Chí Minh : Giáo dục , 1997

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370734327]
 • Lỗ Tấn, nhà lý luận văn học

  Description matérielle : 1 vol. (439 p.)
  Édition : Hà Nội : Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp , 1977

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb441722220]
 • Tiêṕ tục khơi dòng

  tiêu̕ luận phê bình

  Description matérielle : 397 p.
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Hà nôi : Van hoc , 2001

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38916459f]
 • Tìm hiêủ một nguyên lý văn chương

  một vài phương diện lịch sư ̉ và lý thuyêt́ vê ̀ vâń đê ̀ tính dân tộc

  Description matérielle : 275 p.
  Édition : Hà nội : Khoa học xã hội , 1983

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35558904r]
 • Từ văn học so sánh đé̂n thi học so sánh

  Description matérielle : 1 vol. (371 p.)
  Description : Note : Bibliogr. p. 361-365
  Édition : Hà Nội : Văn học , 2002

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40002700w]

Pages dans data.bnf.fr

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

 • Documents de cet auteur : Tìm hiêủ một nguyên lý văn chương... / Phương Lựu, 1983
 • Ouvrages de reference : LCNA, 1977-1986
 • Catalogues de la BnF : BN Service vietnamien : formes courante et savante identiques

Pages équivalentes