Bỉnh Khiêm Nguyêñ (1491-1585)

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Birth : 1491
Death : 1585
Note :
Mandarin, dynastie des Mạc (1527-1592)
Variants of the name : Nguyêñ Bỉnh Khiêm
Nguyêñ Bỉnh Khiêm
Bạch Vân cư sĩ
Hanh Phủ
Văn Ðạt
Trạng Trình
Tuyêt́ Giang Phu tư ̉
ISNI : ISNI 0000 0000 6306 1119

Activities of Bỉnh Khiêm Nguyêñ (1491-1585) (7 resources in data.bnf.fr)

Textual works (6)

Thơ văn
Sấm Trạng-Trình
Sấm ngũ ̛Trạng Trình
Sấm ký
Sấm ngũ ̛Trang Trình
Bạch vân am thi văn tập

Mixed works (1)

Thám tú ̛tý hon

Documents about Bỉnh Khiêm Nguyêñ (1491-1585) (9 resources in data.bnf.fr)

Livres (9)

Thơ văn
Trạng Trình
Giai thoại và sâḿ ký Trạng Trình
Giai thoại và sâḿ ký Trạng Trình
Trạng Trình Nguyêñ Bỉnh Khiêm
Nguyêñ Bỉnh Khiêm, Chu Mạnh Trinh, Phan Bội Châu
Nguyêñ Bỉnh Khiêm trong lịch sư ̉ phát triên̉ văn hoá dân tộc
Thiên tài Nguyêñ Bỉnh Khiêm và mặt thật sâḿ Trạng Trình
Thơ văn

See also