Ðạo Quan

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 18..
Death : 19..
Variant of the name : Ðạo Quang

Activities of Ðạo Quan (3 resources in data.bnf.fr)

Textual works (3)

Ðạo-lý vấn-đáp luân
Ðạo-lý vấn-dáp luận...
Thống quan-văn kinh...

See also