Công Manh Nguyễn

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 18..
Death : 19..
Variants of the name : Nguyễn Công Manh
Nguyễn Công Manh

Activities of Công Manh Nguyễn (11 resources in data.bnf.fr)

Textual works (9)

Mõ̂ tím Ti-Cang
Mõ̂ tím Ti-Cang
Tiềt-giao đoạt ngọc... Auteur Nguyễn-Cong-Mạnh,... éditeur Phạm-Văn-Thình... [1re édition.]
Tiềt-giao đoạt ngọc... Auteur Nguyễn-Cong-Mạnh,... éditeur Phạm-Văn-Thình... [1re édition.]
Tiềt-giao đoạt ngọc... Auteur Nguyễn-Cong-Mạnh,... éditeur Phạm-Văn-Thình... [1re édition.]
Tiềt-giao đoạt ngọc... Auteur Nguyễn-Cong-Mạnh,... éditeur Phạm-Văn-Thình... [1re édition.]
Tiềt-giao đoạt ngọc... Auteur Nguyễn-Cong-Mạnh,... éditeur Phạm-Văn-Thình... [1re édition.]
Tiêt-gio đoạt ngọc...
Tam-hạp bũư kiêm... nguời̛ viêt, Nguyễn-công-Manh,...

Mixed works (2)

Hoàng Phi Hổ qui Châu
Tiềt-Giao đoạt ngọc...

See also