Comité européen de coordination de l'habitat social

Website : http://www.cecodhas.org/
Address : 18 square de Meeûs, B-1050 Brussels.
Variants of the name : CECODHAS
Europäischer Verbindungsausschuss zur Koordinierung der sozialen Wohnungswirtschaft (allemand)
European liaison committee for social housing (anglais)

Activities of Comité européen de coordination de l'habitat social (10 resources in data.bnf.fr)

See also