Matej Považaj

Pays :Slovaquie
Langue :slovaque
Sexe :masculin
Note :
Linguiste. - Spécialiste de la culture de la langue slovaque, lexicologie, lexicographie, onomastique. - Chercheur à l'Institut de linguistique Ľudovít Štúr, Académie des sciences slovaque, Bratislava (en 2018)
ISNI :ISNI 0000 0000 8113 7180

Ses activités

Éditeur scientifique2 documents

Pages dans data.bnf.fr

Auteurs reliés

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

  • Documents de cet auteur : Krátky slovník slovenského jazyka / [Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav L̕udovíta Štúra] ; [ved. red. Ján Kačala] ; [recenzenti Ján Horecký, Jozef Mistrík] ; [aut. Ján Dorul̕a, Ján Kačala, Marta Marsinová... et al.] ; [spr. lexikálnej bázy dát, počítačová red. a počítačové spracovanie Vladimír Benko] ; [prípr. tlačových podkladov Vladimír Radik] ; [spolupr. pri prep. textov do počítača Miloslav Pisárčik] ; [zodp. redaktorka Jitka Madarásová]. - 3. dopl. a prepracované vyd. / Ján Kačala, Mária Pisárčiková, Matej Považaj, 1997
  • Ouvrages de reference : Slovenskí jazykovedci / Ladislav Dvonč, 2003
    Slovenská knižnica (2018-03-23)
    LC Authorities (2018-03-23)
  • Catalogues de la BnF : BnF Service tchèque et slovaque, 2018-03-23

Pages équivalentes