Quang Kha̕i Trâǹ (1248-1294)

Pays :Viet Nam
Langue :vietnamien
Naissance :1248
Mort :1294
Note :
Mandarin (1258-1293), lettré vietnamien
Autres formes du nom :Trâǹ Quang Kha̕i (1248-1294)
Trâǹ Quang Kha̕i (1248-1294)
Chiêu Minh Vương

Pages dans data.bnf.fr

Cette page dans l'atelier

Sources et références

Voir dans le catalogue général de la BnF

Sources de la notice

  • Lý Thưo̕ǹg Kiệt, Trâǹ Quôć Tuâń, Trâǹ Quang Kha̕i, Mãn Giác Thiêǹ sư, Trương Hán Siêu, Ðặng Dung : tuyên̕ chọn và trích dâñ nhưñg bài phê bình-bình luận văn học cu̕a các nhà văn-nhà nghiên cưú cu̕a Việt Nam và thê ́giơí / Vũ Tiêń Quỳnh, 1991
  • Tư ̀điên̕ văn học / Ðô ̃Ðưć Hiêu̕ ed., 1984
    Văn học tư ̀điên̕ / Thanh Tùng, 1990

Autres formes du nom

  • Trâǹ Quang Kha̕i (1248-1294)
  • Trâǹ Quang Kha̕i (1248-1294)
  • Chiêu Minh Vương

Pages équivalentes