Frédéric III (roi de Danemark, 1609-1670)

Country : Danemark
Language : danois
Gender : masculin
Birth : Haderslev (Danemark), 18-03-1609
Death : Copenhague), 09-02-1670
Note :
Roi de Danemark et de Norvège (1648-1670)
Variants of the name : Frederick III (roi de Danemark, 1609-1670) (anglais)
Frédéric III (roi de Danemark, 1609-1670) (français)
Frederik III (roi de Danemark, 1609-1670) (danois)
Fredrick III (roi de Danemark, 1609-1670) (néerlandais; flamand)
Friderich III (roi de Danemark, 1609-1670) (danois)
Frederick III (roi de Danemark, 1609-1670) (anglais)
Friderich III (roi de Danemark, 1609-1670) (danois)
Fredrick III (roi de Danemark, 1609-1670) (néerlandais; flamand)
Frederik III (roi de Danemark, 1609-1670) (danois)
ISNI : ISNI 0000 0004 5879 3963

Activities of Frédéric III (roi de Danemark, 1609-1670) (8 resources in data.bnf.fr)

Textual works (8)

Lex regia or the royal law of Denmark, writ... by order of Frederick III,... subscribed by his Majesty on the 14th day of november 1665, translated into english by a lover of the british constitution
Lex regia, det er : den souveraine Konge-Lov, sat og given af den stoormegtigste höjbaarne Fyrste og herre Herr Friderich den tredie... Konge til Danmark og Norge,... og af hans Maj. underskreven d. 14. Novemb. 1665, som... Friderich den fierde... haver befalet ved offentlig Tryk at vorde publiceret, den 4. Septemb. aar 1709
Memoriael van den koninckl. resident Carisius, beneffens eenen brief van den kon. van Denemarcken [Frederik III.] aen de overste regenten van de Geunieerde Provintien, beyde slaende op't refuys van vrede ende de snorssige antwoorde van den kon. van Sweden aen de Heeren Gedeputeerde van dien staet, mitsgaders een brief daer toe relatijf vande Nederlandtsche Heeren gedeputeerde klagende over de schandaleuse en onstichtelicke bejegeninge van den koning van Sweden, etc.
Memoriael van den resident van Danemarcken [P. Carisius], beneffens een brief van den koninck vande Deenen [Frederik III.] aen de vereenighde noderlandsche regenten, etc.
Missive van den koning van Denemarcken [Frederik III.] aende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden gedateert den 31. Julii 1659, oude stijl
Declaratie van Zijne Konincklijcke Majesteyt van Denemarcken, Norwegen, etc., [Frederik III] behelsende de redenen ende motiven soo den selven gemoveert hebben de wapenen tegens den Coninck van Sweeden aen te neemen
Ordinantie van de Sout Compannie in Denemarcken en Noorwegen-Getranslateert ugt het Deensche. (signé : Fredrick) (6 Sept. 1655)
(Etablissement d'une Compagnie de ventes en Danemark ; commençant par les mots :) Wi Frederich den Tredie, med Guds naade... (Copenhague, 1er mai 1653)

See also