Hưũ Hào Nguyêñ (1642-1713)

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Birth : 1642
Death : 1713
Note :
Lettré vietnamien, frère de Lê ̃Thành Hâù Nguyêñ Hưũ Ca̕nh. - Mandarin de l'époque des Nguyêñ
Variants of the name : Nguyêñ Hưũ Hào (1642-1713)
Nguyêñ Hưũ Hào (1642-1713)
Hào Lương Hâù (1642-1713)

Documents about Hưũ Hào Nguyêñ (1642-1713) (1 resources in data.bnf.fr)

Livres (1)

Lê ̃Thành Hâù Nguyêñ Hưũ Ca̕nh

See also