Văn Chúc Ðoàn (1926-1996)

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 26-11-1926
Death : 19-10-1996
Note :
Sociologue. - Traducteur (français-vietnamien)
Variants of the name : Ðoàn Văn Chúc (1926-1996)
Ðoàn Văn Chúc (1926-1996)
Tăng Khiêm Nguyễn (1926-1996)
Nguyễn Tăng Khiêm (1926-1996)
ISNI : ISNI 0000 0003 6866 6549

Activities of Văn Chúc Ðoàn (1926-1996) (3 resources in data.bnf.fr)

Textual works (3)

Tác phâm̉ được tặng Giải thưởng Hô ̀ Chi ́ Minh with Văn Chúc Ðoàn (1926-1996) as Traducteur
Xã hội học văn hoá
Tìm cội nguò̂n của ngôn ngữ và ý thức with Văn Chúc Ðoàn (1926-1996) as Traducteur

See also