Willem Emmery Perponcher (1741-1819)

Land : Pays-Bas avant 1830
Sprache : néerlandais; flamand
Geschlecht : masculin
Geburt : La Haye, 16-04-1741
Tod : Utrecht, Pays-Bas, 25-06-1819
Anmerkung :
Baron. - Homme de lettres
ISNI : ISNI 0000 0001 1867 452X

Activities of Willem Emmery Perponcher (1741-1819) (37)

Auteur du texte (32)

Het Oude Testament de voorbereiding van het Nieuwe Testament, wal bijzonder ten aanzien van de leirstukken des Verzoening, der Drie-Cenheid en der onsterflijkheid, door W. E. de Perponcher
De Geest van't evangelisch christendom, door W. E. de Perponcher
Spreuken, opgaven, overweegingen, bepalingen, gronden, door W. E. de Perponcher...
Gedichten van W. E. de Perponcher. 2e uitgave, herzien, besnoeid en vermeerderd
Het Leeven van Jesus en zijneleer, door W. E. de Perponcher
Het Lijden van den Messias, naar de propheeten en evangelisten, door W. E. de Perponcher
Aande lieden der beschaafde waereld, door W. E. de Perponcher. 2e druk
Gedagten over de vryheid in der burgerstaat, byzonder in Nederland, door W. E. de Perponcher...
Gedagten over het sentimenteel van deezen tyd [het Waar geluk ; Fragmenten uit Epictetus] door W. E. de Perponcher. - Nadese gedochten over het sentimenteele van deezen tyd.
Dichtkundige bespiegelingen, door W. E. de Perponcher
Mengelwerk, door W. E. de Perponcher
Tafereel van gods weg, met den mensels... naar de leere des Evangiliums, door W. E. de Perponcher
Bybel-Oeffeningen, bedenkingen, gissingen, wenken, byzonder over Gods groot onteverp en laatste docleinde in zynen met het mensch dan gehandenen weg, door W. E. de Perponcher...
Gedichten van W. E. de Perponcher, by een verzameld, herzien en vermeerderd met verscheidene nieuwe stukken, waar onder een over den zeeuwschen graanbouw
De Zuid-bevelandsche dorps-Pceraar
Korte omschrijving van den Prediker met de toepassing des sleutels in den zelven te vinden, door W. E. de Perponcher
De Wijsgeer der natuur, door W. E. de Perponcher...
Overdenkingen
Vraag-oeffening voor jonge lieden
Kleine lasjer voor Mimi
Beschouwen de Godgeleerdheid, door den heer W. E. de Perponcher
Instructions d'un père à son fils
De Heedendangsche Stoicyn, door den heer W. E. de Perponcher
Onderwys voor hinderen, door den heer W. E. de Perponcher... 2e druk
Nieuwe aardryksbeschryving voor de nederlandsche jeugd, door den heer W.-E. de Perponcher tot gebruik zyner kinderen opgesteld
Lofzangen in prosa voor kinderen, door den heer W. E. de Perponcher, tot gebruik zyner Kindum, uit het engelsch vertaald
Algemeene catechismus voor de neders landsche burger-jeugd betreklyk tot den godsdienst, de zedeleer, de huishondlyke belangen en de staatkund
Nieuw nederduitsch speldeboek. T. A. C. P.
Terste brief van den heer W. E. de Perponcher an den heer H. Van Alphen, eenige bedenkingen over den aart en 'tweezen van het schoon behelzende. [Signé : W. E. de Perponcher. Den 4 augustus 1780.]
Tweede Brief an den heer Mr. Hieronymus Van Alphen by gelegenheid zyner Theorie der schoone Kunsten en wetenschappen eenige bedenkingers opzyn an't hoofd des tweeden deels geplaatste antwoord op den eersten brief behelzende. [Signé : W. E. de Perponcher, den 26 october 1780.]
Briefwisseling tusschen de heeren W. E. de Perponcher en H. Van Alphen over het schoone
Brief aan den Heer Mr. Hieronymus Van Alphen by geleegenheid zyner "Theorie der schoone Kunsten en weetenschappen". [Par W. E. de Perponcher.]