Estonien (langue)

Schlagwort : Estonien (langue)
Quelldatei : RAMEAU
Sachgruppe : Langues
Verweisungsformen : Eesti (langue)
Este (langue)
Viro (langue)

related to this theme (25)

Publikationen über dieses Thema (111)

Enregistrements (5)

Mina taastimuud
Orjaajast (suite)
La durée des voyelles et des consonnes en estonien littéraire
Lätsi usse
Orjaajast (langue commun)

Livres (105)

Taskusõnastik eesti-prantsuse & prantsuse-eesti
Eesti mõistatuste, vanasõnade ja kõnekäändude kuldraamat
Eesti-võro sõnaraamat
Inglise päritolu sõnad eesti keeles
Očerki po istorii i kulʹture staroverov Estonii III
Eesti keele ortograafia
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Värvinimede raamat
Johannes Aavik et la rénovation de la langue estonienne
Atlas linguarum Fennicarum ALFE 3
Eesti maaelu entsüklopeedia
Russian loanwords in literary Estonian
Eesti keele seletav sõnaraamat
Poeetika põhijooni
L'estonien de poche
Liivi keel ja läämeresoome keelemaastikud
Kuis eläs mulgi, saarõ ja võro kiil?
Grammatisches Wörterbuch des Estnischen
Lähivertailuja 18
Common roots of the Latvian and Estonian literary languages
Eesti keele käsiraamat
Minimal reference
Lehrbuch des Estnischen
Eesti keele foneetika ja morfoloogia
Kiiľ ja hindätiidmine
Eesti slängi sõnaraamat
Trellide ja luku taga
Estonian language
Estonian-English English-Estonian concise dictionnary
Eesti murded ja kohanimed
Sõnaloo raamat
The vocabulary of sense perception in Estonian
Eesti keelekorraldus
Eesti-prantsuse vestmik
Eesti keele sõnaraamat
Eesti keele raskete sõnade sõnaraamat
Contrastes et dialogues
Eesti-inglise tehnikasõnaraamat
Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa
Eesti-inglise sõnastik
Linguistic studies of Estonian colour terminology
Tänapäevan eesti-inglise sõnaraamat
IAAK
Väike soovitussõnastik
The temporal structure of Estonian runic songs
Fraseoloogiasõnaraamat
Julius Mägiste 100
Võõrsõnade leksikon
Võõrsõnastik
Teosed
Vormimoodustus, sõnamoodustus ja leksikon
Inglise-eesti idioomsõ̃naraamat
The effects of planned change on Estonian morphology
Eteläviron murteen sanaston alkuperä
English and Estonian
Eesti keele vanimad tekstid ja sõnastik
Kuld on jäänud jälgedesse
Eesti keele struktuur
Eesti keele muutkonnad
Võimaluste võimalikkus
Kommentarid "Eesti keele struktuuri" juurde
Uurimusi läti-eesti keelesuhetest
Friedrich Robert Faehlmanni käsikirjad Eesti Kirjandusmuuseumis
Ein Weg zur Wortgrammatik am Beispiel des Estnischen
Case marking of subject phrases in modern standard Estonian
English and Estonian
Eesti prantsuse sõnastik
Lexical characteristics of the Estonian North Eastern coastal dialect
Eesti-saksa sõnastik
Eesti murrete sõnaraamat
Eesti-saksa ja saksa-eesti ärisõnastik
Automatic morphology of Estonian 1
A comparative study of voice in Estonian
Parlons estonien
Eesti arhitektuur
Väike vormisõnastik I. - II
Grammatisches Wörterbuch des Estnischen
Meie aabits ja lugemik
Kirjandustermineid eesti ja soome keeles
Eesti kirjakeele seletussõnaraamat
Esimene eesti slängi sõnaraamat
Sünonüümisõnastik
Das estnische Partikelverb als Lehnübersetzung aus dem Deutschen
Ajakirjaniku eesti-vene sõnastik
Fennistica festiva in honorem Göran Karlsson septuagenarii
Proverbia septentrionalia
Väike murdesõnastik I-II
Lexical characteristics in Swedish Estonian
Die Deutsch- estnischen Lehnwortbeziehungen im Rahmen einer europäischen Lehnwortgeographie
Morfologiska tendenser vid sprȧklig interferens med estniska som bas
Eesti-prantsuse prantsuse-eesti turistisõnastik
Morfologiska tendenser vid språklig interferens med estniska som bas
Eesti-prantsuse sõnaraamat
Eesti-vene sõnaraamat
Anführung zu der Esthnischen Sprach
Standard Estonian grammar
Eesti-ungari-vene vestlussõnastik
Études finno-ougriennes Tome IX
Estnisch-deutsches Wörterbuch
Estnisch-deutsches Wörterbuch
Introduction to Estonian linguistics
Eesti keele mõisteline sõnaraamat
Petit atlas des parlers estoniens
Eesti-prantsuse sõnaraamat
Eesti taimede nimestik

Documents multimédia (1)

Manuel d'estonien

Authors linked with this theme (184)

Adaptateur (1)

Auteur ou responsable intellectuel (autre) (2)

Auteur du texte (84)

See also (3)