Langues finno-ougriennes

Bildung aus Gallica über Langues finno-ougriennes
Schlagwort : Langues finno-ougriennes
Quelldatei : RAMEAU
Sachgruppe : Langues
Verweisungsformen : Finno-ougriennes, Langues
Langues ougro-finniques
Langues ougro-finnoises
Lingue ugro-finniche (italien)
Ougro-finniques, Langues
Ougro-finnoises, Langues

related to this theme (15)

Publikationen über dieses Thema (165)

Livres (165)

Juuret marin murteissa
Sugulusalane sõnavara läänemeresoome keeltes
Phonetics in Europe
XXVIII International Finno-Ugrist students' conference Tartu 8.-11.05.2012
From the Volga to Siberia
Volgan mutkasta Siperiaan
Õdagumeresoomõ piiriq
Per urales ad Orientem
Ethnic and linguistic context of identity
Uurali keelte sõnastik
Värvinimede raamat
Sanoista kirjakieliin
Az ismeretlen Sauvageot
Väikuq keeleq mitmõkeelisen ütiskunnan
Ežegodnik finno-ugorskih issledovanij vup. 4
Kirändüs/kiil veidembüsen
Kojnè "budinos"
Budinos
The quasquicentennial of the Finno-Ugrian society
Der Lebenszyklus bei den wolgafinnischen und permischen Völkern
A réntartás terminológiájáról
Murros
Sopostavitelʹno-onomasiologičeskij slovarʹ dialektov karelʹskogo, vepsskogo, saamskogo âzykov
Kleine Schriften
A magyar nyelv eredete
Suomalais-ugrilaisten kansojen ja kielten alkuperäongelma
Lihkkun lehkos!
Foneetika, grammatika ja leksika
Études de linguistique finno-ougrienne
Sukukansaohjelman arki
Magyar nyelvjárások XLIII
The Finno-Ugric world
Keelest ja meelest
Teoretičeskie problemy sintaksisa i leksikologii âzykov raznyh sistem
Uralistika müüdid ja faktid
Problemy i perspektivy razvitiâ vostočnyh finno-ugorskih âzykov
Uurali keelte intra- ja interlingvistilised ühisjooned
A hazatérő Farkas Gyula
Magyar nyelvjárások XLI
Magyar nyelvjárások XL
Ausgewählte Schriften von Károly Rédei
Wŭśa wŭśa- sei gegrüsst!
A debreceni finnugrisztikai kutatások története és eredményei
Perecsényi Nagy László
Keelekontaktidest keelevahetuseni
Domokos Péter írásaiból
Konfrontation und Identifikation
Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum Pars V
Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum Pars VI
"Walk this way" verbs of motion in three Finno-Ugric languages
Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére
Geschichte der ungarischen Sprache
Magyar nyelvjárások XXXIX
Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum Pars IV
Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum
Sukukansapäivien satoa
Nyelvrokonaink
Professor Paul Ariste biobibliograafia
Onomasiologisches Modell für eine kontrastiv-typologische Betrachtung des suffixalen und kompositionellen Wortbildungsbereichs am Beispiel des Finnischen, Ungarischen und Russischen
The roots of peoples and languages of Northern Eurasia
Magyar nyelvjárások XXXVIII
Soomeugri rahvad Venemaa Föderatsioonis
Affinitas
Volga-vidéki etimológiák
Magyar nyelvjárások XXXVII
Verba mutuata
Europa et Siberia hrsg. Cornelius Hasselblatt und Paula Jääsalmi-Krüger
Magyar nyelvjárások XXXVI
Indo-European-Uralic-Siberian linguistic and cultural contacts
Karhunkieli
Őstörténetünk kérdései
Százhuszonöt éves a Budapesti Finnugor tanszék
Szkí́tiától Lappóniá́ig
Magyar nyelvjárások XXXV
Ünnepi könyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére
Eesti filoloogia poolsajand Teaduste Akadeemias
Magyar nyelvjárások XXXIV
Études finno-ougriennes Tome 29
Magyar nyelv és irodalom
Itämerensuomi-eurooppalainen maa
Magyar nyelvjárások XXXIII
Lapponica et Uralica
József Szinnyein ja Antti Jalavan kirjeitä vuosilta 1880-1909
Études finno-ougriennes Tome 27
Zsirai Miklós
Magyar nyelvjárások XXXII
Fish, symbol and myth
Vocabularium Sibiricum (1747)
Finnugor rokonságunk
Magyar nyelvjárások XXXI
Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen
Magyar nyelvjárások XXX
Festschrift für Károly Rédei zum 60. Geburtstag
Zsirai Miklós emlékkönyv születésének 100. évfordulója alkalmából
Bibliographie der obugrischen sowie anderer asiatischer und europäischer Völker
Études finno-ougriennes Tome XXIII
Congressus septimus internationalis fenno-ugristarum
Vorträge und Referate der Finnougrischen Arbeitstagung 9.-11. Mai 1989 in Hamburg
FUSAC' 88 ACEFO
Bereczki emlékkönyv
Wirtschaft und Markt vor dem Hintergrund der prähistorischen finnougrisch-indogermanischen Sprachberührungen
Parallelismus und Etymologie
Finno-Ugrian language studies in Finland, 1828-1918
Magyar nyelvjárások XXVI-XXVII
Lyökämme käsi kätehen
Soome-ugri ja samojeedi keelte grammatika ja sõnavara küsimusi
Aspect bound
The Conditional sentence in the Ugrian, Permian and Volgaic languages
Überlegungen zur Tauglichkeit des Passivbegriffs und bisheriger Passiv-untersuchungen
Magyar nyelvjárások XXV
Grammatical proof of the affinity of the Hungarian language with languages of Fennic origin
Magyar nyelvjárások XXIV
Magyar nyelvjárások XXIII
Arier und Ugrofinnen
Russen und Finnougrier
A magyar nyelv története
A magyar nyelv múltja és jelene
Who are the Finns ?
Wissenschaftsgeschichtliche Beiträge zur Erforschung indogermanischer
Explanationes et tractationes fenno-ugricas in honorem Hans Fromm sexagenarii A.D. VII Kal. Jun. anno MCMLXXIX oblatas
Magyar nyelvjárások XXII
Études finno-ougriennes Tome XV
Studies in Finno-Ugric linguistics
Urálisztikai olvasókönyv
Studien zur Wortbildung und Etymologie der finnisch-ugrischen Sprachen
Magyar nyelvjárások XXI
Magyar nyelvjárások XX
A Finnugor őshaza nyomában
Magyar nyelvjárások XIX
Magyar nyelvjárások XVIII
Affinitas linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammatice demonstrata...
Magyar nyelvjárások XVI
Magyar nyelvjárások XV
Magyar nyelvjárások XIV
Magyar nyelvjárások XIII
Az uráli népek történelme és műveltsége
Magyar nyelvjárások XII
Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft
Magyar nyelvjárások XI
Magyar nyelvjárások X
Magyar nyelvjárások IX
Magyar nyelvjárások VIII
Magyar nyelvjárások VII
Magyar nyelvjárások VI
Magyar nyelvjárások V
Verba docent
Magyar nyelvjárások IV
Magyar nyelvjárások III
Magyar nyelvjárások II
Magyar nyelvjárások I
Munda Tongues finno-ugrian
Neue finnischugrische Sprachen. (Die Mundasprachen Indiens)
A finnugor népek és nyelvekismertetése
Des noms de l'abeille et de la ruche en indo-européen et en finno-ougrien
Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben első kötet
Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr válaszára vagyis "a Magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet" cz. II. értekezésére
A Magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet II
Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana
A Magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet I
Vámbéry Ármin "a Magyarok eredete" czímű műve néhány főbb állitásának birálata
Ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar nemzet?
Magyar- Ugor összehasonlító szótár III-V füzet (28-63 ív)
Magyar- Ugor összehasonlító szótár I. füzet (1-16 ív)
La langue basque et les idiomes de l'Oural
A közbeeső alapnyelvek rekonstrukciójáról

Authors linked with this theme (214)

Éditeur scientifique (79)

Auteur du texte (56)

Auteur ou responsable intellectuel (autre) (2)

See also (4)