La Havane (Cuba)

Bildung aus Gallica über La Havane (Cuba)
Geographische Koordinaten : W 82°25' / N 23°7'
Geografische Klasse : Cuba (Amérique)
Geografikum : La Havane (Cuba)
rameau : La Havane (Cuba)
Varianten : La Habana (Cuba) (espagnol; castillan)
La Habana (Cuba) (espagnol; castillan)