Côme (Lombardie, Italie)

Bildung aus Gallica über Côme (Lombardie, Italie)
Geographische Koordinaten : E 9°5' / N 45°48'
Geografische Klasse : Lombardie (Italie, Europe)
Geografikum : Côme (Lombardie, Italie)
rameau : Côme (Italie)
Varianten : Comum (latin)
Comum (latin)

See also (9)

Die Seite teilen

  • Permalink geo:
    Permalink rameau: