Tartu ülikool

Image non encore disponible
Land : Estonie
Sprache : estonien
Gründung : 1632
Website : http://www.ut.ee
Adresse : Ülikool 18, 50090, Tartu.
Anmerkung :
Université créée par les Suédois en 1632 dans la ville de Tartou (alors Dorpat) : Academia Dorpatensis (1632-1710). - Elle porta également les noms de : Academia Gustaviana (1632-1665) et Academia Gustavo-Carolina (1690-1710). - Transférée à Tallinn en 1656 puis fermée en 1665 en raison de la guerre russo-suédoise. - Réouverte en 1690,sous le nom : Academia Gustavo-Carolina elle fut déplacée à Pärnu en 1699 et fermée en 1710. - Rétablie en 1802 par le tsar Alexandre Ier, elle est germanophone : d'où son intitulé : Kaiserliche Universität zu Dorpat. - L'université de Tartou devint en 1919 : Tartu Ülikool (Eesti Vabariigi Tartu Ülikool), en 1940 -1941: Tartu Riiklik Ülikool, de 1942 à 1944 Ostland-Universität in Dorpat, de 1944-1989 Tartu Riiklik Ülikool (TRÜ) et depuis l'indépendance retrouvée Tartu Ülikool
Sachgruppe : Éducation
Andere Namen : Academia Dorpatensis (latin)
Academia Gustaviana. Tartou, Estonie (latin)
Academia Gustavo-Carolina. Tartou, Estonie (latin)
Imperatorskij Derptskij universitet (russe)
Imperatorskij Jurʹevskij Universitet (russe)
Imperatorskij ûrʹevskij universitet (russe)
Kaiserliche Universität zu Dorpat (allemand)
Staatliche Universität. Tartou, Estonie (allemand)
Tartu riiklik ülikool (estonien)
Tartuskij gosudarstvennyj universitet (russe)
Tartuskij universitet (russe)
Tartu Staatsuniversität (allemand)
Tartu State university (anglais)
TRÜ

Universitas Dorpatensis (latin)
Universitas Jurievensis (latin)
Universitas litterarum caesarea. Tartou, Estonie (latin)
Universitas Tartuensis (latin)
Universität Dorpat (allemand)
Universität Juŕev (allemand)
Université de Tartou (français)
Université impériale de Iouriev (français)
University of Tartu (anglais)
Тартуский государственный университет (russe)

Activities of Tartu ülikool (644)

Éditeur scientifique (49)

Inglise päritolu sõnad eesti keeles
Sugulusalane sõnavara läänemeresoome keeltes
Loomariik setu rahvalauludes
XXVIII International Finno-Ugrist students' conference Tartu 8.-11.05.2012
Between cultures and texts
Värvinimede raamat
Viibelda on mõnus
Eesti rahva haridusejärg muistse iseseisvuse ja ordu ajal
Paralleele ja parallelisme
Fiction et vues imageantes
Hõbevalge
L' aspect dans les langues et les théories
Slavânskie literaturnye mikroâzyki i âzykovye kontakty
Mitmõkeelisüs ja keelevaihtus õdagumeresoomõ maiõ pääl
De l'énoncé à l' énonciation et vice-versa
Studies in Estonian folkloristics and ethnology
Interarchaeologia
Kiiľ ja hindätiidmine
Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik
Sõnaloo raamat
Tartu ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse üllitised
Õdagumeresoomõ ütistüseq
Studia Romanica Tartuensia
Linguistic studies of Estonian colour terminology
Tartu Ülikooli teatmik
Õdagumeresoomõ piirisüümeq
Eesti esimesi tragöödiaid
Eesti keele muutkonnad
Etnilised vähemused Eestis, nende tänased probleemid ja tulevik
Ajakirjanduse õiguslik regulatsioon Eestis aastail 1918-1940 ja 1990-1993
V čestʹ 70-letiâ professora Û. M. Lotmana
Slavâno-slavânskie i slavâno-finno-ugorskie sopostavleniâ
Trudy po russkoj literature i semiotike kafedry russkoj literatury Tartuskogo universiteta, 1958-1990
Jakob Hurda teened rahvaluuleteaduse arendamisel
Učenye zapiski 811
Tartu Riikliku Ülikooli õppeteaduskoosseisu biobibliograafianimestik 1944-1980
Tartu Ülikooli üliõpilaskonna teatmik
Učenye, zapiski 710
Slavica Tartuensia
Prantsuse 17. sajandi 18 sajandi 1. poole graafika TRÜ teadusliku raamatukogu fondides
IX [Devâtaâ] Vsesoûznaâ konferenciâ po izučeniû istorii, èkonomiki, literatury i âzyka skandinavskih stran i Finlândii
American life and institutions
Fenno-ugristica
The Prime meridian of Dagö and Ösel
Muistendid Vanapaganast
Tartu riikliku ülikooli toimetised
Eesti vabariigi Tartu ülikooli toimetused. Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. B. Humaniora, XXVII-XXX
Eesti Vabariigi Tartu ülikooli toimetused B
Catalogus praelectionum semestrium in universitate litterarum caesarea quae Dorpati constituta est... habendarum

Documents about Tartu ülikool (29)

Livres (29)

Mälestused IV
Universitäten im östlichen Mitteleuropa
Loodusteadused
International university of Tartu
Die Universität Dorpat-Juŕev 1802-1918
Vaimuelust XVII sajandi Liivimaal
Astronoomia
Arstiteadus
Tartu Ülikooli ajalooline tuumik
Füüsika/Keemia
Tartu Ülikooli teatmik
Meenutusi kadunud maailmast
Tartu - minu ülikoolilinn 1922-1926
Die Zeichenschule der Universität Dorpat 1803-1891
Die Universitäten Dorpat/Tartu, Riga und Wilna/Vilnius, 1579-1979
Tartu Riikliku Ülikooli õppeteaduskoosseisu biobibliograafianimestik 1944-1980
Tartu Ülikooli üliõpilaskonna teatmik
Mälestusi Tartu ülikoolist
Album academicum der Universität Dorpat, Tartu, 1632-1710
Die Deutsche Universität Dorpat in ihrer geistesgeschichtlichen Bedeutung
Personal der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, nebst Beilage 1888-1891
Personal der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, nebst Beilage 1888
Personal der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, nebst Beilage 1887
Personal der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, nebst Beilage 1887
Personal der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, nebst Beilage 1886
Personal der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, nebst Beilage 1886
Personal der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, nebst Beilage 1885
Personal der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, nebst Beilage 1885
Personal der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, nebst Beilage 1884

See also (6)