Congrès international des américanistes

Gründung : 1875
Andere Namen : Congrès international d'américanistes
Congreso internacional de americanistas (espagnol; castillan)
Congresso internacional de americanistas (portugais)
Congresso internazionale degli americanisti (italien)
International congress of americanists (anglais)
Internationaler Amerikanistenkongress (allemand)
Internationaler Amerikanisten-Kongress

See also (3)