Magyar történelmi társulat. Budapest

Land : Hongrie
Sprache : hongrois
Gründung : 15-05-1867
Website : http://www.tti.hu/mtt
Adresse : Úri utca 53, 1014, Budapest.
Anmerkung :
Cette Société d'histoire hongroise ne dépend pas de la Magyar tudományos akademia
Andere Namen : Association des sciences historiques de Hongrie. Budapest (français)
Hungarian historical society. Budapest
MTT

Activities of Magyar történelmi társulat. Budapest (72)

Éditeur scientifique (66)

Államrezon és nemzeti géniusz
La paix inachevée
Chronologia
Magyar művelődéstörténet
Az új Magyarország
Az Akadémiai kiadó reprint sorozata
Tancsics Mihály
Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918-1945
Tanulmányok, iratok 1844
Etudes historiques hongroises 1975
Sorsdöntő történelmi napok
Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus
A Thuróczy-krónika és forrásai
Dolmányos István. A Magyar parlamenti ellenzék történetéből, 1901-1904
A Széchenyi-ábrázolás főirányai a magyar történetírásban
A Szociáldemokrata történetfelfogás fejlődéséhez a kezdetektől 1918-ig
Az Ellenforradalom története Magyarországon
Acsády Ignác történetírása
Thaly Kálmán és történetírása
Tudománytörténeti tanulmányok
Eckhart Ferenc. A Bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1780-1815
Malyusz Elemer. A Magyar rendi allam Hunyadi koraban
A Magyar jakobinus mozgalom története, írta Benda Kálmán
A Magyar nép története rövid áttekintés
Elekes Lajos. A Délkeleteuropai népek összefogása a Török hódítók ellen Hunyadi háborúiban
Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára...
Elekes Lajos. Hunyadi
A Nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49 ben
Naplók, följegyzések, röpiratok
Kossuth Lajos összes munkái
Báró Dévay Pál altábornagy
Ányos Pál
Tinódi Sebestyén
Berzeviczy Márton
Rimay János (1573-1631)
Beatrix királyné
Kölcsey Ferenc
Szatmári György prímás
Ferenczy István élete és művei
Teleki Mihály levelezése
Zalankeményi Kakas István
Bacsányi János
Ghymesi Forgách Ferencz
Keszei Miklós
Alsáni Bálint bibornok
Báró Eötvös József
Gróf Széchényi Ferencz (1754-1820)
Izabella kiralyné
Balassa Bálint
Erdődi Bakócz Tamás élete
Maylád István
Bethlenfalvi Gróf Thurzó Imre
Késmárki Thököly Imre
Trencsényi Csák Máté
Bedegi Nyáry Krisztina
Kornyáti Békés Gáspár
Uzoni Béldi Pál
Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond
Kún László
Pázmány Péter
Anjou Mária, Magyarország királynéja
Csömöri Zay Ferencz
Forgách Zsuzsanna
Széchy Mária
Magyar történeti életrajzok
A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára

Auteur du texte (5)

Etudes historiques hongroises 1980
Életek és korok
Magyarország újabbkori történetének forrásai
Életek és korok

Dédicataire (1)

Ki volt Anonymus ?

See also (2)