Henryk Barycz (1901-1994)

Land : Pologne
Sprache : polonais
Geschlecht : masculin
Geburt : 26-06-1901
Tod : 09-03-1994
Anmerkung :
Historien de la culture et de l'art
ISNI : ISNI 0000 0001 2127 7170

Activities of Henryk Barycz (1901-1994) (52)

Auteur du texte (24)

Historia szkół nowodworskich
Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich
Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego
Z zaścianka na Parnas
Józef Ignacy Kraszewski czterokrotny kandydat do katedry uniwersyteckiej
Cracovia nello sviluppo e nell' affermazione delle teorie copernicane
Historyk gniewny i niepokorny : rzecz o Wacławie Sobieskim
Na przełomie dwóch stuleci
Jan Łasicki
Z epoki renesansu, reformacji i baroku
W blaskach epoki Odrodzenia
Spojrzenia w przeszłość polsko-włoska̡
Uniwersytet Jagiellonski w zyciu narodu polskiego. Wydanie II zmienione i rozszerzone
Wśród gawe̡dziarzy, pamie̡tnikarzy i uczonych galicyjskich, studia i sylwety z zycia umysłowego Galicji XIX w...
Alma mater Jagellonica, studia i szkice z przeszłości Uniwersytetu Krakowskiego
Mikołaj Kopernik, wielki uczony Odrodzenia
Wincenty Pol jako profesor geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim
Rozwój historii oświaty, wychowanid i kultury w Polsce
Instytut Śla̡ski. Seria V. Komunikat Nr...
Uniwersytet wrocławski w przeszłości i teraźniejszości
Lata szkolne Marka i Jana Sobieskich w Krakowie
Polacy na studiach w Rzymie w epòce odrodzenia (1440-1600)
Kulturalna działalność Piotra Kmity
Ks. Jan Popłatek. - [1]

Éditeur scientifique (17)

Leksykon łacińsko polski
Polska Złotego Wieku a Europa
Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim 2
Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim
Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim 1
Historia nauki polskiej 2
Historia archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Czasy i ludzie. Przygotował do druku, przedmowa̡, wste̡pem i przypisami opatrzył Henryk Barycz
Korespondencja Karola Szajnochy
Wspomnienia pamie̡tnikarskie
Dzieje w koronie polskiej. Wydanie 2-gie opracował Henryk Barycz,...
Kraków i ziemia krakowska w okresie wiosny ludów, pamie̡tniki. Wste̡pem i przypisami opatrzył Henryk Barycz
Studia z dziejów kultury polskiej, ksia̡żka zbiorowa
Historia szkół nowodworskich...
Conclusiones Universitatis cracoviensis ab anno 1441 ad annum 1589
Jana Brożka Gratis 1625
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis

Préfacier (9)

Jan III Sobieski w Uniwersytecie Jagiellońskim
Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773-1794)
Opis Sarmacji azjatyckiej i europejskiej
Historia reformationis polonicae
Historie starosa̡deckie, szkice historyczne z dziejów miasta Starego Sa̡cza i jego okolicy. Z przedmowa̡ Henryka Barycza
Geometria to jest miernicka nauka. Wste̡pami poprzedzili Henryk Barycz i Kazimierz Sawicki. Transkrypcje̡ tekstu i objaśnienia przygotował Andrzej Siudut. Słownik opracowali Kazimierz Sawicki i Andrzej Siudut
Wizytatorowie generalni Komisji Edukacji Narodowej
Z prehistorii Polskiej Akademii umiejȩtności, czyli jak Karol Estreicher st[arszy] zaważyl o charakterze, składzie i nazwie najwyższej instytucji naukowej w Polsce
Jan Śniadecki. Żywot literacki Hugona Kołła̡taja z opisaniem stanu Akademii krakowskiej, w jakim sie̡ znajdowała przed rokiem 1780. Wste̡pem i objaśnieniami zaopatrzył... Henryk Barycz,...

Rédacteur (1)

Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki... 1956/57

Auteur de la réduction musicale (1)

Carmina, wiersze łacińskie

See also (5)