Hugo Franciscus Van Heussen (1654-1719)

Land : Pays-Bas
Sprache : latin
Geschlecht : masculin
Geburt : 26-01-1654
Tod : 14-02-1719
Anmerkung :
Vicaire général d' Utrecht. - Historien
Andere Namen : Hugo Franciscus Van Heussen (1651-1719)
T.S.F.H.L.H.S.T.L.P.V.T. (1654-1719)
ISNI : ISNI 0000 0000 6133 7361

Activities of Hugo Franciscus Van Heussen (1654-1719) (15)

Auteur du texte (15)

Batavia sacra
Historia Episcopatuum foederati Belgii
Kerkelijke historie en outheden der zeven Vereenigde provincien. 6de deel...
Kerkelijke historie en outheden der zeven Vereenigde Provincien
Oudheden en gestichten van het bisdom Deventer... Uit het Latyn [van H. F. Van Heussen] vertaalt en met aantekeningen opgeheldert door H. V. R. [Hendrik Van Rijn]...
Oudheden en gestichten van het bisdom van Deventer
Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitsgaders van het lant van Drent
Oudheden en gestichten van Vriesland tusschen 't Vlie en de Lawers
Oudheden en gestichten van Zeeland
Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland, en Westvriesland
Historia episcopatuum foederati Belgii; utpote metropolitani Ultrajectini, nec non suffraganeorum Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, Groningensis, et Middelburgensis...
Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland
Batavia sacra, of :Kerrelyke [sic]: +kerkelijke+ historie en oudheden van Batavia
"Batavia sacra", of Kerrelyke ["sic"] historie en oudheden van Batavia, behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers, mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen en van de voornaamste personen die hier te lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben... In't Latijn beschreeven door den heer T.S.F.H.L.H. etc. [Trajectensem suffraganeum Franciscum Hugonem Ludovicum Heussenium], vertaald en met aantekeningen opgehelderd door H. F. R. ["sic pour" H. V. R. : Hendrik Van Rijn]
Batavia sacra

See also (5)