Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907)

Image non encore disponible
Land : Roumanie
Sprache : roumain; moldave
Geburt : 1838
Tod : 1907
Andere Namen : Bogdan Petriceicu Haşdeu (1838-1907)
Bogdanŭ P. Hăşdeŭ (1838-1907)
Bogdan Petriceico-Hasdao (1838-1907)
Bogdan Petriceico-Hajdao (1838-1907)
Bogdan-Petriceicu Hajdeu (1838-1907)
ISNI : ISNI 0000 0001 2281 0563

Activities of Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) (50)

Auteur du texte (39)

Aghiuţă, 1863-1864
Sic cogito
Publicistica politică
Scrieri
Scrieri Vol. I
Studii de lingvistică şi filologie
Opere 1
Opere
Istoria critică a românilor
Carteggio Hasdeu-Schuchazdt
Documente s̡i manuscrise literare... 3
Etymologicum magnum Romaniae
Răzvan s̡i vidra
Articole şi studii literare. Prefaţă, texte alese şi îngrijte, note de C. Măciucă
Scrieri literare... Poezii
B. Petriceicu-Hasdeu. Oamenii mari ai României. Ioan-Vodă cel Cumplit
Cine sunt Albanesii ?, de B. P. Hasdeŭ,...
"Etymologicum magnum Romaniae". Dict̡ionarul limbeĭ istorice s̡i poporane a Românilor, lucrat... de B. Petriceĭcu-Hasdeŭ,...
Oltenescele de B. Petriceicu-Hasdeu. Patru discursuri. Originele Craiovei. Hristŭ s̡i Tudorŭ Vladimirescu
Programa pentru adunarea datelorŭ privitóre la limba română de B. P. Hasdeŭ
Istoria limbei române de B. Petriceicu-Hasdeu. Partea I. Principie de linguistica
Suplement la tumul I. [Schuchardt, über B. P. Hasdeu's altrumänische Texte und Glossen. - Barit̡, "Cuvente den bătrăni" de B. P. Hasdeŭ. - Gaster, Cihac's "sur les études roumaines de Mr. Hasdeu". - Hasdeŭ, Addenda et corrigenda : 1. la Schuchardt : 2. la Barit ; 3. la Gaster ; 4. alia (Cihac, etc.).]
Cărt̡ile poporane ale Românilor in secolul XVI in legatura cu literatur'a poporana cea nescrisa... Studiŭ de filologiă comparativă de B. Petriceicu-Hasdeu
Limba română vorbita între 1550-1600. Studiŭ paleografico-linguistic de B. Petriceicu-Hasdeu, cu observatiuni filologice de Hugo Schuchardt
Histoire critique des Roumains
Obiceiele juridice ale poporului român, programa de B. Petriceicu-Hasdeu,...
Fragmente pentru istoria limbeĭ române. Elemente dacice...
Istoria critica a Romaniloru din ambele Dacie in secolulŭ XIV
B. P. Hăsdêŭ. Istoria critica a Romaniloru din ambele Dacie in secolulŭ XIV
Istoria critica a Romaniloru din ambele Dacie in secolulŭ XIV
Istoria tolerant̡eĭ religióse în Romănia, de Bogdan Petriceĭcu-Hajdeŭ,... Edit̡iunea II...
Studie assupra Judaismului. Industria nationala, industria streina s̡i industria ovreésca façă cu principiulŭ concurrent̡eĭ, de B. Petrĭceĭcu-Hăjdeŭ,...
Studie assupra Judaismului. Talmudul, ca professiunea de credint̡ă a poporuluĭ israelitŭ, de P. Petriceĭcu-Hăjdeŭ,... Edit̡iunea particulariă
Omeniĭ marĭ aĭ Românieĭ. Ionŭ-Vodă cellŭ cumplitŭ... (1572-1574)... De B. Petriceĭcu-Hăjdeŭ
Studie assupra Judaismului. Trei Ovrei : Jupânulŭ Shylock allŭ luĭ Shakespeare, domnulŭ Gobseck allŭ luĭ Balzac, s̡ĭ jupânulŭ Moise allŭ luĭ Alexandri. De B. Petriceicu-Hăjdeŭ,... Edit̡iune particulariă
B. Petriceĭcu-Hăjdêŭ. Archiva istorica a Romaniei. Sub auspiciele ministeriului... T. I [II, III, IV part. I.]
Studiĭ critice assupra istoriei române. Luca Stroicĭ, părintele filologieĭ latino-române, de Bodgan Petriceĭcu-Hâjdeŭ
Fragmente... (Fragments pour l'histoire de la langue roumaine... I.)
[Serisoure ; 10 decembre, 1890.]. - [1]

Préfacier (5)

Studiĭ literatură, estetică, filologie...
Istoria filologieĭ române...
Incercare asupra semasiologiei limbei române...
Legende s̡i basmele Romaniloru, ghicitorĭ s̡i proverburĭ
Litteratura populara. Basme, oratii, pacalituri şi ghicitori adunate

Autre (1)

Ugrinus... (Le Magister Ugrinus qui demandait la restitution de ses possessions sur l'Aluta en 1291...)

Documents about Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) (2)

Livres (2)

Publicistica politică
Despre Eminescu şi Hasdeu