Jan Luyken (1649-1712)

Land : Pays-Bas
Sprache : néerlandais; flamand
Geschlecht : masculin
Geburt : 16-04-1649
Tod : 05-04-1712
Anmerkung :
Théologien. - Peintre, dessinateur et graveur
Sachgruppe : Philosophie
Arts graphiques
Andere Namen : Joannes Luiken (1649-1712)
Jan Luiken (1649-1712)
Johannes Luiken (1649-1712)
Joannes Luyken (1649-1712)
Jan Luycken (1649-1712)
Jean Luyken (1649-1712)
ISNI : ISNI 0000 0001 2276 2741

Activities of Jan Luyken (1649-1712) (30)

Auteur du texte (18)

Duytse lier
Brieven zonder censuur
Jezus en de ziel. Ingeleid en toegelicht door F. Reitsma...
De Beste mensch, Jesus... school boek... door den kindervriend Jan Luyken. Derde druk
Jan Luykens Duitsche lier... 2de druk, vermeerdert met het leeven van den autheur
Des Menschen begin, midden en einde, vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwas, in een en vyftig konstige figuuren. Met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken. Met het leven van den autheur
De Onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, door Jan Luiken
Verzaameling van eenige geestelyke brieven, door Joannes Luyken, aan verscheyde zyner lieve vrienden op byzondere tyden en toestanden geschreven...
Beschouwing der wereld, bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, door Jan Luiken
Schouwtooneel der martelaren, geëtft door Jan Luiken = Theatre des martyrs, représenté en tailles douces par le celebre Jean Luiken = Schau-Buhne der Martyrer, gezeichnet und in kuppfer gestochen von Johann Luiken
Het Leerzaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, door Jan Luiken
Spiegel van het menselyk ["sic"] bedryf, vertoonende hondred verscheiden ambachten, konstig afgebeeld en met godlyke spreuken en stichtelyke verzen verrykt, door Jan en Kasper Luiken
De Onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, door Jan Luiken
Des Menschen begin, midden en einde, vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwas, in een en vyftig konstige figuuren. Met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, door Joannes Luiken. Met het leven van den autheur
Het Leerzaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, door Jan Luiken
De Bykorf des gemoeds... vervattende over de honderd konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, door Jan Luiken
Beschouwing der wereld, bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen, door Jan Luiken
Jan Luyken. Afbeelding der menschelyke bezigheden

Dessinateur du modèle (1)

Bataille de Nort-lingue

Documents about Jan Luyken (1649-1712) (5)

Livres (4)

Beminde broeder die ik vand op 's werelts pelgrims wegen
Jan en Casper Luyken te boek gesteld
Brieven zonder censuur
Catalogus 206 ambachten naar J. & C. Luyken