Trọng Phụng Vũ (1912-1939)

Land : Viet Nam
Sprache : vietnamien
Geschlecht : masculin
Geburt : 20-10-1912
Tod : 13-10-1939
Anmerkung :
Romancier, membre du groupe littéraire Tự Lực Văn Ðoàn
Andere Namen : Vũ Trọng Phụng (1912-1939)
Vũ Trọng Phụng (1912-1939)
ISNI : ISNI 0000 0000 8395 3106

Activities of Trọng Phụng Vũ (1912-1939) (29)

Auteur du texte (26)

Truyện ngắn
Số đỏ
Giông tố
Số đỏ
Lấy nhau vì tình
Truyện ngắn, tạp văn, tiểu luận
Cạm bẫy người
Vỡ đê
Lục Xì
Làm đĩ
Le fabuleux destin de Xuan le Rouquin
Lục xì
Số đỏ
Tuyê̕n tập
Dưt́ tình
Giông tô ́
Vũ Trọng Phụng. Lấy nhau vì tình, tiểu thuyết
Vũ Trọng Phụng. Cam bã̂y nguời̛, phóng sụ ̛tiểu thuyết về nghề cò ̛gian bạc lận. Tranh về của Ngynn
Vũ Trọng Phụng. Lấy nhau vì tình, tiểu thuyết
Vũ Trọng Phụng. Com̛ thầy com̛ cô và lục sì, hai thiên phóng sụ ̛
Vũ Trọng Phụng. Kỹ nghệ lấy Tây, Phóng sụ ̛. Tụa̛ của Phùng Tất Ðắc
Vũ Trọng Phụng. Cam bã̂y nguời̛, phóng sụ ̛tiểu thuyết về nghề cò ̛gian bạc lận. Tranh về của Ngynn
Vũ Trọng Phụng. Không một tiềng vang, dân sinh bi kịch 3 hồi
Vũ Trọng Phụng. Làm đĩ tiểu thuyết [và hai búc̛ tho ̛của Phan Khôi]
Nhân su ̛chia rẽ của đệ tam và dệ tú ̛. Vũ Trọng Phụng viết
Tụa̛. - [1]

Auteur adapté (1)

Số đỏ

Documents about Trọng Phụng Vũ (1912-1939) (10)

Livres (10)

Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết Số đỏ
Vietnamese colonial republican
Nghệ thuật tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng
Tiếng cười Vũ Trọng Phụng
Đặc sắc văn chương Vũ Trọng Phụng
Vũ Trọng Phụng
Vũ Trọng Phụng
Nam Cao, Vũ Trọng Phụng
Vũ Trọng Phụng
Trả lại chô ̃ đưńg cho Vũ Trọng Phụng

See also (6)