Jan Jacob Mauricius (1692-1768)

Land : Pays-Bas avant 1830
Sprache : néerlandais; flamand
Geschlecht : masculin
Geburt : 1692
Tod : 21-03-1768
Anmerkung :
Avocat. - Auteur dramatique. - Traducteur de théâtre français. - Membre d'associations comme le Nil volentibus arduum
Andere Namen : Jan Jacob Mauritius (1692-1768)
Jan Jakob Mauricius (1692-1768)
ISNI : ISNI 0000 0000 0186 4530

Activities of Jan Jacob Mauricius (1692-1768) (16)

Auteur du texte (13)

Onledige ouderdom van Mr. Joan Jacob v. Mauricius, eerste [-tweede] deel, behelzende taallievende en historische uitspanningen, over 't gebruik en overneeming van vreemde woorden, by welke gelegenheid de krygsroem onzer voorvaderen verdedigt wordt tegen de zwetzeryen der Romeinen
Nieuwjaars harangue van de haagsche nederlandsche tooneelspeelers, gecadençeerd monorime, in modern hollandsch, met een zeer sçavante praefatie. [door J. J. Mauritius]
De Vreugde, voorspel, vertoond op den haagschen nederduitschen schouwburg, ter eere deer doorluchtigste verjaar feesten van den 28 febr. en 8 maart 1754 [door J. J. Mauricius]
Pimpinon, kluchtig zingspel. "Per haec ad altiora". [Door J. J. Mauricius.]
Het Campement, tooneelspel vercierd met zang, dans en vliegwerken... [door J. J. Mauricius.]
Sesostris, koning van Egipte, treurspel, den franschen "Amasis" nagevolgd. "Per haec ad altiora". [Door J. J. Mauricius.]
Het leidsche studentenleeven, kluchtig blyspel. "Per haec ad altiora" [door J. J. Mauricius]
Het leidsche studentenleeven, kluchtig blyspel. "Per haec ad altiora" [door J. J. Mauricius]
Het leidsche studentenleeven, kluchtig blyspel. "Per haec ad altiora" [door J. J. Mauricius]
De Kruistorie van den lydenden Heiland, verdeeld in XXVI gedichten, met een zegezang tot zyne verheerlyking door Mr Joan Jakob Mauricius
Sesostris, koning van Egipte, treurspel... [Door J. J. Mauricius.]
Europa verkwikt op 't gezicht der vrede... tooneelspel [door J. J. Mauricius]
Aanspraak der nederlandsche toneel-poëzy. "Per haec ad altiora". [Signé : J. J. Mauricius. 28 february 1753.]

Autre (2)

Europa verkwikt op't gezicht der vrede...
Het leidsche studentenleeven...

See also (4)