Willem Bilderdijk (1756-1831)

Land : Pays-Bas
Sprache : néerlandais; flamand
Geschlecht : masculin
Geburt : Amsterdam, Pays-Bas, 07-09-1756
Tod : La Haye, 18-12-1831
Anmerkung :
Poète
Andere Namen : Gulielmus a Teisterbant (1756-1831)
ISNI : ISNI 0000 0000 8339 464X

Activities of Willem Bilderdijk (1756-1831) (64)

Auteur du texte (52)

Het dichterlijk tafereel der stad Leyden
Als van hooger bestemming en aart
Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1798-1806
Da Costa tussen Bilderdijk en Suringar
Liefde en ballingschap
Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis, en nieuwe planeetontdekking
De kunst der poëzy
De kunst der poëzy
Martien J. G. De Jong. Wim Zaal. Bilderdijk
De Goudmaker, Blijspel, een indirekte navolging van Ludvig Holberg's Det Arabiske Pulver, volgens het enig bekende Handschrift voor het eerst uitgegeven door Dr. H. Logeman,...
Poèmes néerlandais
Mr W. Bilderdijk's eerste Huwelijk, naar zijne briefwisseling met vrouw en dochter (1784-1807), medegedeeld door zijn aangehuwden kleinzoon J. C. Ten Brummeler Andriesse,...
Bloemlezing uit de dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk, naar tijdsorde gerangschikt en in verband gebracht met zijn leven en brieven door Dr. J. van Vloten
Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en Mrs. M. en H. W. Tydeman, gedurende de jaren 1807 tot 1831. Uitgegeven door H. W. T. Tydeman,...
De Dichtwerken...
De Dichtwerken... 7. deel
De Dichtwerken van Bilderdij...
De Dichtwerken... III
Nalezing op de aanwijzing der oude en nieuwere dichters, door Mr. W. Bilderdijk en vrouwe K. W. Bilderdijk,...
Brieven van Mr. Willem Bilderdijk. (Voorbericht van W. Messchert.)
Geschiedenis des vaderlands, door M. W. Bilderdyk, uitgegeven door prof. H. W. Tydeman...
... Huydecobers proeve van taal- en dicktkrunde door... Willem Bilderdijk
Taal- en dichtkundige verscheidenheden, door Mr. Willem Bilderdijk
Gulielmi à Teisterbant,... observationum et emendationum liber unus. Editio altera...
Verhandeling over de geslachten der naamwoorden in de nederduitsche taal, door M. W. Bilderdijk. 2de druk...
Geologie, of Verhandeling over de vorming en vervorming der aarde
Winterbloemen, van Mr. W. Bilderdijk
's Konings komst tot den throon, feestviering (door W. Bilderdijk en K. W. Bilderdijk)
De Mensch, Pope's "Essay on men" gevolgd door Mr W. Bilderdij
Floris de Vijfde, treurspel door Mr Willem Bilderdijk
Leyden's ramp, door Mr. Willem Bilderdijk en Matthys Siegenbeek...
Najaarsbladen, door Mr. Wm. Bilderdijk...
Nieuwe Mengelingen, door Mr. Willem Bilderdijk
Vaderlandsche Oranjezucht, door Mr Wm Bilderdijk
Poëzij, uitgegeeven door Mr. Willem Bilderdijk. 1te deel
Mengelpoëzij, van W. Bilderdijk
Mengelpoëzij, bevattende vertellingen en romances, van W. Bilderdijk
Ter Verjaarfeest van mijne egade (door W. Bilderdijk)
De Dood van Edipus, treurspel, het oorsprongklijk van Sofokles nagevolgd door M. W. Bilderdijk
Elius, romance (door W. Bilderdijk)
Tyrtéus. Krijgszangen
Ter Gedachtenis van mijn tweede dochtertjen, na 15 weken levens overleden, den 20 van wintermaand 1786 (door W. Bilderdijk)
Deukalion en Pyrrha, blijspel (door W. Bilderdijk)
Bloemtjens (door W. Bilderdijk)
Specimen academicum... exhibens theses aliquot selectas, ex diversis juris capitibus depromtas, quas... examini submittit Gulielmus Bilderdijk,... ad diem 19 octobris 1782...
Mijn Verlustiging (door W. Bilderdijk.)
Brief van den navolger van Sofokles "Edipus" (W. Bilderdijk)
Edipus, Koning van Thebe, treurspel, het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd... door Willem Bilderdijk
Deukalion en Pyrrha, blijspel (door W. Bilderdijk)
Mijn Verlustiging (door W. Bilderdijk)
Mr. Willem Bilderdijk. De Ondergang der eerste wareld, uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door... J. [Jan] Bosch
Nagedachtenis van Mr. J. Hinlópen, voorzitter der tweede klasse van het Koninklijk Instituut, enz., enz., overleden den 21 december 1808. (Door W. Bilderdijk.)

Annotateur (1)

C. Huygens Koren-bloemen, nederlandsche gedichten, met ophelderen de aantekeningen van Mr W. Bilderjik

Auteur présumé du texte (1)

Galante dichtluimen

Documents about Willem Bilderdijk (1756-1831) (10)

Livres (10)

De gefnuikte arend
Preromantisch classicisme en reactionaire romantiek
Een eeuw rare kostgangers
Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1798-1806
Willem Bilderdijk bibliografie
Da Costa tussen Bilderdijk en Suringar
Hogere sferen
Liefde en ballingschap
Bilderdijk en het jodendom
Drie protestantse conservatieven uit de 19e eeuw

See also (7)