Croate (langue)

Schlagwort : Croate (langue)
Quelldatei : RAMEAU
Sachgruppe : Langues
Verweisungsformen : Hrvatski (langue)
Lingua croata (italien)
Serbo-croate (langue) -- Croatie

related to this theme (17 resources in data.bnf.fr)

Publikationen über dieses Thema (131 resources in data.bnf.fr)

Multimedia documents (4)

Le croate
Le croate
Kit de conversation croate de poche
Kit de conversation croate

Electronic documents (2)

Apprenez le croate. - [2]
Apprenez le croate

Books (125)

Croate
Croate express
Govorite li zajednički?
Principi prije pravila
Jezična politika
Slavonice dijalektološke i frazeološke
Zajednička povijest hrvatskih narječja 2
Croate
Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében
Language planning and national identity in Croatia
Rječnik roverskih i okolnih govora
Izražavanje prostora i vremena prijedlozima s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku
O starome dubrovačkom govoru nazbilj
Početno pisanje na hrvatskome jeziku
Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika Knjiga prva
Hrvatski pravopis
Ilirska slovnica
Tursko-hrvatski
Hrvatski jezični savjeti
Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya
Pravopisni priručnik bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika sa osnovama gramatike
Rasprave i članci
Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora
Gramatika horvatskoga narječja
Po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 4
Südslavisch unter romanischem Dach Teil II
Jezik Hrvata kajkavaca
Izazovi kontrastivne lingvistike
Hrvatski frazemi od glave do pete
Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavesnkom jeziku
Hrvatski jezik u Zagrebu
Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika Knjiga četvrta. - Svezak 12
Blago jezika slovinskoga (1649.-1651.)
Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima Federacije Bosne i Hercegovine
Glasovni razvoj hrvatskoga jezika
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 3
Südslavisch unter romanischem Dach Teil I
Croate
Hrvatsko-srpski rječnik inačica i srpsko-hrvatski rečnik varijanata
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika
Hrvatski književni jezik i njegova norma
Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga-bošnjačkoga jezika Svezak 1
Splitski govor
Fonetska njega glasa i izgovora
Serbische und kroatische Schriftlinguistik
Lexicon latino-illyricum Svezak 3
Hrvatski terminološki priručnik
Veliki rječnik hrvatsko-esperantski
Kratki navuk jezičnice horvatske
Rječnik hrvatskoga jezika
Dalmatinske riči
Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch
Filološke dvoumice
Glagolski vid u hrvatskim gramatikama do 20. stojeća
Hrvatski jezički putokazi
Antonimija u hrvatskome jeziku
Historische Grammatik des Kroatischen
Epistemische Modalität
Stari pisci Hrvatske i njihove poetike
Germanismen im Serbischen und Kroatischen
Le guide de conversation du routard
Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar
Hrvatsko-francuski i francusko-hrvatski džepni rječnik
Harrap's parler le croate en voyage
Hrvatski u zgradama
Čakavian prosody
Etymologicon
Kroatien
Kulturna i društvena povijest naroda Bosne i Hercegovine
Croatian
Croate
Kratki navuk za pravopiszanye horvatzko za potrebnozt narodnih skol
Hrvatska dijalektologija 1
Gramatika gradišćaanskohrvatskoga jezika
Second-generation speech
Croate express
Pravopis jezika ilirskoga
Nova ricsoslovica iliricska
Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige
Kvantifikacija u hrvatskom jeziku
Pamejnek
Horvát, kapd elő
Satelliten des Verbs im Deutschen und im Bosnisch-Kroatisch-Serbischen
Grammatik-handbuch des Kroatischen unter Einschluz des Serbischen
Le croate de poche
Syntaktischer Wandel im Kroatischen am Beispiel der Enklitika
Rječnik hrvatskog jezika
Norme i normiranje hrvatskog standardnoga jezika
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika Knjiga treća. - Svezak 8
Hrvatski jezički savjetnik
Zbornik o Bogoslavu Šuleku
Hrvatski jezik izmedju norme i stila
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika
Hrvatsko-francuski rječnik
A history of the croatian language
Hrvatska gramatika
Verši na šterni
Gramatika hrvatskog jezika
Rječnik hrvatskoga jezika
Language policy in Yugoslavia
Wortschatz des Burgenländischkroatischen
Die Deutschen in Südtirol und die Kroaten im Burgenland
A Bibliography of Croatian dictionaries
Hrvatski pravopis
An Historical survey of literary Croatian
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika
A Short history of literary Croatian
Bilješke o jeziku suvremenih hrvatskih pisaca
Institutiones linguae Illyricae
Čakavsko narječje
Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik
Pregled gramatike hrvatskoga jezika
Jezik najstarije hrvatske pjesmarice
Fonološki razvoj hrvatskoga jezika
Pregled gramatike hrvatskosrpskog jezika
Vuk i Hrvati
Dictionnaire français-croate contenant la prononciation figurée de chaque mot français
Podmladjena vokalizacija u hrvatskom jeziku
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih i cirilskih književnih starinah
Gramatika jezika hèrvatskoga, osnovana na starobugarskoj slověnštini
Deutschkroatisches Wörterbuch
Nemačko-ilirski slovar

Authors linked with this theme (106 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (106)

See also