Israel democracy institute. Jérusalem

Land : Israël
Sprache : hébreu
Gründung : 1991
Website : http://www.idi.org.il
Adresse : 4 Pinsker Str., P.O.Box 4702, 91046, Jerusalem.
Anmerkung :
Centre des recherches en sciences politiques réunissant des personalités politiques et académiques
Sachgruppe : Science politique
Andere Namen : Al- Maʿhad al-isrāʾīlī lil-dīmuqrāṭiyyaẗ. Jérusalem (arabe)
HaMakwn hayiśrʾeliy ldemwqraṭyah. Jérusalem (hébreu)
HaMakwn hayiśrʾeliy ldemwqraṭyah. Yrwšalayim (hébreu)
IDI
Israeli democracy institute. Jérusalem
المعهد الإسرائيلي للديمقراطيّة. القدس (arabe)
המכון הישראלי לדמוקרטיה. ירושלים (hébreu)

Activities of Israel democracy institute. Jérusalem (79)

Éditeur scientifique (66)

Meʿet lʿeṭ
Madriyk laḥebrah haḥarediyt
Halakah ṣiywniyt
Mbaqšey ṣedeq
KšeYahadwt pwgešet Mdiynah
ʾEtgar hagiywr bYiśraʾel
Haʾim nakwn lʿagen et hazehwt haYhwdiyt bamišpaṭ haYiśrʾeliy ?
Hamiyʿwṭ haʿarbiy bYiśraʾel whaśiyaḥ ʿal "Mdiynah yhwdiyt"
Madad hademwqraṭyah hayiśrʾeliyt 2015
ʿAlwt lloʾ twʿelet bimdiyniywt hariysat batiym
Masaʿ ʾel haʾaḥawwah
Qriyʾat kabwd
Naʿaśeh lanw ḥag
Madad hademwqraṭyah hayiśrʾeliyt 2014
Šwbriym ʾiy-šiwwywn
Tiyqwn šiyṭat hamimšal bYiśraʾel
Hawwiykwaḥ ʿal gbwlwt haMdiynah - swgyah šel dat wmdiynah ?
Yahadwt wzkwywt ʾadam
Hamaʿareket hapwliyṭiyt byiśraʾel
ʿEzer knegdah
Miyhw ḥiylwniy ?
ʿAl daʿat haqahal
Šḥiytwt pwliyṭiyt bYiśraʾel
Bʾeyn ḥwqah
Ḥarediym mi"šilṭwn haʿam"
Ḥarediywt mwderniyt
ṢaHa"L ḥwqer ʾet ʿaṣmw
Mmwniym ʿal haṣedeq
Yiśraʾel wšney haprwṭwqwliym hanwsapiym lʾamanwt Z'enebah
ʾEyrwʿey ʾwqṭwber 2000
Rabwnwt
Mamlaktiywt Yiśrʾeliyt
Merkaz Tnwʿat Ḥerwt whaMizraḥiym, 1965-1977
Kbwd haʾadam kʿerek ḥwqatiy ʿelywn wmwḥlaṭ bamišpaṭ hagermaniy - haʾim gam bYiśraʾel ?
Mwledet yḥepah
Haywʿeṣ hamišpaṭiy lamemšalah whatbiyʿah haklaliyt - piyṣwl mwsadiy ?
ʿArkaʾwt šel gwyyim biMdiynat haYhwdiym
Habḥiyrwt bYiśraʾel - 2009
ʾEmṣaʿiym ḥariygiym lmaʾabaq baṭerwr
Meʿibriy yašan liYhwdiy ḥadaš
Ṣedeq šwliy, ṣedeq šelka
Lhamṣiyʾ meḥadaš ʾet hademwqraṭyah hayiśrʾeliyt
Madad hademwqraṭyah hayiśrʾeliyt 2009
Piyqwaḥ haKneset ʿal hamemšalah
Panṭwm bapwliyṭiyqah
Sʾelah šel kabwd
Šebet ʾaḥiym
Dat wMdiynah bahagwt hayhwdiyt bameʾah haʿeśriym
Swd hakoaḥ
Habḥiyrwt bYiśraʾel - 2003
Haʾim tiytaken Mdiynat halakah ?
Ha mašmaʿwt hapwliyṭiyt whaḥebratiyt šel piynwy yyišwbiym bYeŠa"ʿ
Masad lʾamanah ḥebratiyt ḥadašah beyn šwmrey miṣwwt wḥwpšiyyim bYiśraʾel
Haʾwmnam Mdiynat kbwd haʾadam ?
Rgašwt datiyyim, ḥwpeš habiyṭwy whamišpaṭ hapliyliy
Baʿalwt ṣwlebet - šliyṭah wtaḥarwt bšwq hatiqšwret hayiśrʾeliy
Haganah ʿal ḥwpeš habiyṭwy bmišṭar demwqraṭiy
Dat wBaGa"Ṣ
Mdiynah, mišpaṭ wHalakah
Taqanwt hahaganah (šʿat ḥeyrwm) 1945
Psiyqat halakah bišʾelwt mdiyniywt
Šilṭwn haḥwq bḥebrah mqwṭebet
Hištalbwt qbwṣwt "periyperyah" baḥebrah wbapwliyṭiyqah bʿiydan šalwm
Hasatah, loʾ hamradah
Datiyyim wḥiylwniyyim bYiśraʾel
Haṣaʿat ḥwq haŠaBa"K

Auteur du texte (12)

Kol haʿam ṣabaʾ ?
Ha ḥwzeh beyn ṢaHa"L la-ḥebrah hayiśraʾeliyt
Našiym bṢaHa"L
ṢaHa"L whatiqšwret bʿitwt lḥiymah
Ḥwpeš habiyṭwy
Prwyeqṭ ṣabaʾ-ḥebrah
Kbwd haʾadam bṢaHa"L
Ha sipriyah ldemwqraṭyah
Meḥqar mdiyniywt
Nyyar ʿemdah
Hasipriyah hademwqraṭiyt
Pirswmey haMakwn hayiśrʾeliy ldemwqraṭyah

Collaborateur (1)

Mwsar, ʾetiyqah wmišpaṭ bilḥiymah

Documents about Israel democracy institute. Jérusalem (1)

Livres (1)

Bʾeyn ḥwqah

See also (2)