Super flumina. S 13 Michel Richard de Lalande (1657-1726)

  Sprache : latin
  Erscheinungsjahr : 1687
  Anmerkung :
  Texte du Psaume 137
  Date de composition : 1687

  Editions of "Super flumina. S 13" (5)

  Enregistrements (5)

  Te Deum
  Te Deum
  Te Deum
  Te Deum
  Super flumina Babilonis

  See also (3)