Jean-Claude Gabet (directeur d'atelier monétaire, 17..-18.. )

Land : France
Geschlecht : masculin
Geburt : 17..
Tod : 18..

Activities of Jean-Claude Gabet (directeur d'atelier monétaire, 17..-18.. ) (20)

Directeur d'atelier (20)

12 D.. - [Duvivier], [Bernavon] [différent]. - [2]
12 D.. - [Duvivier], [Bernavon] [différent]. - [2]
15 SOLS. - [Dupré], [Bernavon] [différent]. - [2]
15 SOLS. - [Dupré], [Bernavon] [différent]. - [2]
24 // LIVRES. - [Dupré], [Bernavon] [différent]. - [2]
3 D. - [Duvivier], [Bernavon]. - [2]
3 D.. - [Duvivier], [Bernavon]. - [2]
CHRS. REGN. VINC. IMPER. - [Duvivier], [Bernavon] [différent]. - [2]
[Douze deniers]. - DUVIVIER, [Bernavon]. - [1]
[Douze deniers]. - DUVIVIER, [Bernavon]. - [1]
FRANCIAE ET NAVARRAE REX. - [Duvivier], [Bernavon] [différent]. - [2]
[Louis]. - DUVIV.[ier], [Bernavon]. - [1]
[Quinze sols]. - [Dupré], [Bernavon]. - [1]
[Quinze sols]. - [Dupré], [Bernavon]. - [1]
[Six livres]. - Dupré, [Bernavon]. - [1]
SIX // LIVRES. - [Dupré], [Bernavon] [différent]. - [2]
[Sol]. - [Duvivier], [Bernavon]. - [1]
[Trois deniers]. - [Duvivier], [Bernavon] [différent]. - [1]
[Trois deniers]. - [Duvivier], [Bernavon] [différent]. - [1]
[Vingt-quatre livres]. - DUPRE, [Bernavon]. - [1]

See also (2)