Uppsala (Uppsala, Suède)

Bildung aus Gallica über Uppsala (Uppsala, Suède)
Geografische Klasse : Suède (Europe)

Documents about Uppsala (Uppsala, Suède) (36)

Livres (18)

Uppsala tur och retur 1861-1914
Laboratorieundersökningar vid Uppsala Universitets Geografiska Institution
Uppsala stad och omland. Geografisk-statistiska utredningar för Uppsala stads generalplan, av Björn Bosaeus. Uppsala city and hinterland, geographical and statistical surveys for the master plan of Uppsala city
Bilen och jobbet, daglig pendelrörelse inom Uppsala län 1957
Uppsala Län med Omnejd. I. Folkmängd, Odling och Industri
Uppsala län med omnejd. II. Resor till arbete och service. Regionindelning. The county of Uppsala with environs. II. Travel to work and service, regional division...
Climatological studies in Uppsala, with special regard to the temperature conditions in the urban area
Local climatological studies of the temperature conditions in an urban area
Observations séismographiques faites à l'observatoire météorologique d'Uppsala, de juillet 1948 à juin 1949
An investigation of the Uppsala microseisms
Spectra, magnitudes and colours of stars in regions of different galactic latitude. I + 20° galactic latitude
Some long period variations of microseismic activity
Travel times of the principal earthquake waves for Uppsala
Meddelande
Observations scismographiques faites à l'observatoire météorologique d'Upsala pendant juillet 1938-juin 1939
Studies of some archaean rocks in the neighbourhood of Upsala, Sweden, and of their geological position
Observations séismographiques faites à l'observatoire météorologique d'Uppsala de juillet 1948 à juin 1949...
A Upsal

Cartes et plans (18)

Uppsala
Inventering av Uppsala Läns åsar, bil [agas] 1. Rullstensåsarna inom Uppsala län och angränsande områden
Stockholm och Uppsala län samt Stockholm överstäthällarskap
Stockholm och Uppsala län samt Stockholm överstäthällarskap
Stockholm och Uppsala län samt Stockholm överstäthällarskap
Karta över Uppsala stad upprätad år 1932
Svenska Turistföreningens Atlas över Sverige. 48 kartor och 7 profiler samt fullständigt alfabetiskt namnregister
Norway, Sweden and Denmark
Cohrs'Atlas öfver Svorige ..
(Plan paru dans le Guide Baedeker)
Karta öfver Upsala, sammandragen och utgifven
Upsala
Upsala län : Norunda härad, af kartografiska Corpsen år 1862. Rikets ekonomiska karteverk
Charta öfver Upsala Höfdingedöme... författad ad C.P. Hällström. Graverad af Fr. Akrel
Charta ofver Upsala Höfdingedome
Charta ofwer Upsalastad n° II
Afrytningls oppå Freds Mijlen wedh Ubsala
Guide en Suède et en Norvège

Related to this place (2.589)

Veröffentlich in Uppsala (Uppsala, Suède) (2.290)

See more veröffentlich in Uppsala (Uppsala, Suède)

Im Jahre Uppsala (Uppsala, Suède) veröffentlicht (122)

Tot in Uppsala (Uppsala, Suède) (91)

See also (2)