Welsalich zyn se hier op aerden levende Jacobus Clemens non Papa (151.-1556?)

  Sprache : néerlandais; flamand
  Erscheinungsjahr
  Werk fertig :
  1557
  Anmerkung :
  Éd. : 1556-1557
  Anderer Titel : Psaumes. No 127 (français)

  Editions of "Welsalich zyn se hier op aerden levende" (1)

  Enregistrements (1)

  Welsalich zyn se hier, op aerden

  See also (3)