Quang Trư ́ Chu - Auteur du texte

Tout (10 Documents)
 • Chùa Tây Phương

  Description matérielle : 1 vol. (184 p.)
  Édition : Hà Nội : Mỹ thuật , 1998
  Auteur du texte : Quang Trư ́ Chu
  Traducteur : Thế Hùng Nguyêñ (traducteur)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42766553m]
 • Di sa̕n văn hoá dân tộc trong tín ngươñg và văn hoá Việt Nam

  Description matérielle : 97 p.
  Édition : Huê ́ : Nxb Thuận hoá , 1996
  Auteur du texte : Quang Trư ́ Chu

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37097807h]
 • Kiêń trúc dân gian truyêǹ thôńg Việt Nam

  Description matérielle : 195 p.
  Édition : [Hà nội] : Mỹ thuật , 1999
  Auteur du texte : Quang Trư ́ Chu

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37200253t]
 • Mỹ thuật Lý - Trâǹ, mỹ thuật Phật giáo

  Description matérielle : 539 p.
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Tp. Hô ̀Chí Minh : Nhà xuât́ ba̕n Thuận hoá , 1998
  Auteur du texte : Quang Trư ́ Chu

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37095942t]
 • Sáng giá chùa xưa, mỹ thuật Phật giáo

  Description matérielle : 493 p.-[16] f. de pl. en coul.
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Tp. Hô ̀Chí Minh : Nhà xuât́ ba̕n Mỹ thuật , 2001
  Auteur du texte : Quang Trư ́ Chu

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39219385c]
 • Tìm hiêu̕ làng nghê ̀thu̕ công điêu khăć cô ̕truyêǹ

  Description matérielle : 187 p.-[8] f. de pl. en coul.
  Édition : Tp. Hô ̀Chí Minh : Mỹ Thuật , 2000
  Auteur du texte : Quang Trư ́ Chu

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37199556j]
 • Tượng cô ̕Việt Nam vơí truyêǹ thôńg điêu khăć dân tộc

  gia̕i thươn̕g hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

  Description matérielle : 549 p.
  Description : Note : Bibliogr. p. 528-535
  Édition : [Hà nội] : Mỹ thuật , 2001
  Auteur du texte : Quang Trư ́ Chu

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37656227f]
 • Văn hoá dân gian ơ ̉Gia Đông (Băć Ninh)

  Description matérielle : 224 p.
  Édition : [Tp. Hô Chi minh] : Mỹ Thuật , 2001
  Auteur du texte : Quang Trư ́ Chu

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38997661f]
 • Văn hoá-mỹ thuật Huê ́

  Description matérielle : 215 p.
  Description : Note : Notes bibliogr.
  Édition : Tp. Hô ̀Chí Minh : Nhà xuât́ ba̕n Thuận hoá , 1998
  Auteur du texte : Quang Trư ́ Chu

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370866661]
 • Văn hoá Việt Nam nhiǹ tư ̀ mỹ thuật

  Description matérielle : 2 vol. (795, 630 p.)
  Description : Note : Contient la table de matière en anglais
  Édition : Hà nội : Viện Mỹ thuật : Nhà xuât ́ bản Mỹ thuật , 2002
  Auteur du texte : Quang Trư ́ Chu

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39072055t]
Tout (10 Documents)